10 gode råd til at spare penge i skat

1. Betal eventuel restskat rettidigt

Hvis du betaler restskat senest den 30.12.2010 kan du undgå at betale renter. Hvis du ikke indbetaler eventuel restskat i
indeværende år, betyder det, at du kommer til at betale rente allerede fra 1. januar 2011 og renten er fastsat til (4,6 %)
ikke fradragsberettiget.

2. Fjern eller sænk din topskat

Ved indbetaling på rate og/eller livrente kan du fjerne eller sænke din topskat. Vær opmærksom på at du maksimalt kan
indsætte kr. 100.000 ekskl. arbejdsmarkeds-bidrag på rate og ophørende livrenter. Der er ingen begrænsning på livsvarige
livrenter.

3. Selvstændig og fradrag

Selvstændige kan indsætte 30 % af virksomhedens overskud på pension og få fuldt fradrag.

4. Giv gaver

Giv gaver til godkendte, velgørende fonde og institutioner. De første 500 kr. er ikke fradragsberettiget. De næste 14.500
giver fuldt fradrag.

5. Giv gaver til nærmeste familiemedlemmer

kr. 58.700 til børn, børnebørn, oldebørn, forældre samt samlever gennem minimum 2 år. Endvidere kan man give svigerbørn kr.
20.500 gaveafgiftsfrit.

6. Sælg aktier der er faldet i kurs

Gevinster og tab på børsnoterede aktier kan modregnes i udbytte og aktiegevinster på andre børsnoterede aktier. Du kan
dermed reducere din skattebetaling af udbyttet på aktierne. Hvis du får tillid til de solgte aktier igen, kan du anskaffe
dem igen. Der bør naturligvis gå et par dage og gerne først i det nye år, således at transaktionerne kan blive godkendt af
Skat.

7. Køb firmabil

Reglerne for beskatning af ny firmabil er, at du beskattes de første 3 år af hele bilens nyvognspris. Efter 3 år nedsættes
beskatningsværdien til 75 %. Dvs. at du ved køb i december måned kun skal vente indeværende måned + 2 år før
beskatningsværdien reduceres.

8. Køb anparter

– men pas på. Der findes gode og dårlige projekter. Det er derfor vigtigt at du sætter dig rigtig godt ind i projektet og
forholder dig til de skattemæssige ulemper og fordelene.

9. Ryk den/de sidste lønudbetaling(er) og nedsæt topskatten

Ryk den/de sidste lønudbetalinger ind i 2011 – hvis du tjener mere end topskat-grænsen på 389.900 kr.(2010). Dette vil
betyde, at du udskyder eller nedsætter topskatten.

10. Mulighed for bruttolønsordninger?

Få din arbejdsgiver til at stille en bruttolønstrækordning til rådighed. Det vil betyde, at du skattefrit – altså ud af
din bruttoløn – kan købe den række personalegoder.
Du sparer skatten af betaling af godet og som eksempel på personalegoder, der er skattefri, kan nævnes:

  • Bus og togkort (hvis du ikke medtager befordringsfradrag på din selvangivelse)
  • Kurser
  • Uddannelse
  • Fri parkering
  • Sundhedsordninger
  • Computer, internetforbindelse, telefon og fastnettelefon (medfører en multimedieskat på 3.000 kr. i 2010)