Store pensionsudbetalinger rammes af særskatten

Regeringen vil indføre særskat på store pensionsudbetalinger. Har du mere end
362.800 kr. i pension rammes du af særskatten. Der er dog forskellige forhold,
der kan lempe skatten for dig.

6 pct. ekstra i skat

Fra næste år skal personer, der har store pensionsudbetalinger, beskattes ekstra
af den del af pensionsudbetalingerne der overstiger 362.800 kr. Det er inklusive
folkepensionen, som er på 65.376 kr.

Altså har du selv sparet op til en pensionsudbetaling på mere end ca. 297.000 kr. skal
du betale 6 pct. ekstra i skat af den del der overstiger dette. Indtægtsgrænsen for
betaling af særskatten, svarer til det topskattegrænsen ville have været uden
skattereformen fra 2010.

Lempelser for ægtepar

Hvis du rammes af særskatten, men din ægtefælle ikke gør, kan dele af bundfradraget
overføres. Med bundfradraget forstår man de 362.800 kr. som man kan have i pensionsudbetalinger
uden særskat. Det er dog ikke hele bundfradraget, der kan overføres, men kun 121.000 kr.

Det vil give en lempelse i særskatten på op til 7260 kr.

Ingen særskat på kapitalpensioner

Der er to typer af pensioner, der er undtaget for særskatten. Det er kapitalpensioner og
invalidepensioner. Alle andre typer af pensioner regnes med, når der tælles op inklusiv
folkepension og ATP.

Andre indtægter, fx fra beskæftigelse eller afkast af formue, regnes ikke med, når der
skal betales særskat.

Særskatten er midlertidig

Særskatten på pensioner – eller udligningsskatten, som politikerne kalder den – har sin baggrund
i, at personer der havde store fradrag i topskatten mens de indbetalte pensionen, ikke skulle
slippe for at betale skat tilbage på samme niveau, efter at skattereformen har sænket skatten
på indkomst.

Det betyder derfor også at særskatten er gjort midlertidig. Det er kun i 4 år, der skal betales
fuld særskat på 6 pct., altså fra 2011 til 2014. Derefter aftrappes ordningen med 1 pct. point
årligt.

Det betyder, at 2020 er det sidste år, der skal betales særskat og at særskatten i 2020 vil være på 1 pct.

Undgå eller formindsk særskatten

Der er forskellige muligheder for at mindske særskatten, hvis dine pensionsudbetalinger ser ud til
at skulle overstige ca. 297.000 kr. Er der tale om ratepensioner er det en ide at strække udbetalinger
over flere år end 10, så de årlige udbetalinger bliver mindre og skatten derved også bliver mindre.

Da skatten kun er midlertidig, er der også den mulighed at vente med udbetalingerne af pensionerne til
skatten er udfaset eller i alle fald reduceret, som det sker fra 2015.

Mulighed for at udsætte udbetaling af folkepensionen

Der er også mulighed for at udsætte udbetalingen af folkepension i op til 10 år, men det kræver dog,
at man er i beskæftigelse mindst 1000 timer om året, svarende til 19 timer pr. uge. Gevinsten ved det er,
folkepension, når den så udbetales, bliver større pr. år.