Skattefrie personalegoder

Der er nye regler på vej for skattefrie personalegoder. Nu kan man få gaver for op til kr.1.000 uden at skulle betale skat. Og
du skal selv sige til skattevæsenet, hvis du får mere, så der skal betales skat.

Bagatelgrænse på kr. 1.000 for personalegoder

Der kommer nye regler for beskatning af personalegoder. Personalegoder er, når din arbejdsgiver forærer dig noget, som ikke er
kontanter eller på anden måde del af din løn. Fx blomster og chokolade til påske, gaver til jul osv. Du kan nu få gaver for kr. 1.000, hvor grænsen før var på kr. 700. Men det er en bagatelgrænse.

Får du gaver for kr. 1.001, skal du betale skat af hele
beløbet. Så man skal tænke sig godt om, før man siger ja til en buket i anledning af ens fødselsdag, hvis man i forvejen er tæt
på kr. 1.000 kr. grænsen.

Du skal selv indberette dine personalegoder

Samtidig er det blevet din egen pligt at holde øje med gavernes størrelse, og du skal selv fortælle SKAT det, hvis du har fået
for meget. Og du kan godt begynde at regne, for loven kommer til at gælde for indkomståret 2011, altså det år vi allerede er i
gang med.

To slags personalegoder

Der er imidlertid i skattesammenhæng to slags personalegoder, hvor der er bagatelgrænse. De har oven i købet hver deres
bagatelgrænse. Den ene slags – hvor bagatel grænsen nu bliver på kr. 1.000 – er personalegoder, der ikke skal bruges i
forbindelse med arbejdet. Det kan være julegaver, påskønnelser i form af vin, blomster, gebyr til et motionsløb eller lign.

Den anden slags personalegoder – hvor bagatelgrænsen er på kr. 5.500 – er goder, der gives for, at den ansatte skal bruge det
som led i sit arbejde. Det kan være avis, arbejdstøj med logo, vareprøvning af virksomhedens produkter mv. For den slags goder
er der ingen nye regler.

Der findes derudover helt særlige personalegoder, der beskattes efter særlige regler og ikke er omfattet af bagatelgrænser.
Det er fri bil, multimedier, fri bolig mv.

Julegaver er særlige personalegoder

Julegaver fra virksomheden skal medregnes i bagatelgrænsen på kr. 1.000. Men hvis du kommer til at overskride grænsen på de kr.
1.000 og skal beskattes af det fulde beløb af dine personalegoder, gælder det alligevel ikke for julegaver. Hvis altså
julegaven kun havde en værdi på kr. 700 eller derunder. Så har du fået en julegave til kr.700 og andre gaver til kr. 400, har
du samlet fået for over kr. 1.000, men skal alligevel kun betale skat af kr. 400. Hvis du havde fået gaver af arbejdsgiveren
for kr. 1.100, men ingen julegave, skal du betale skat af kr. 1.100.