Multimedieskat og fri telefon i 2012

Fra 2012 forsvinder multimedieskatten. Det giver en skattebesparelse på op til kr. 1.680.
Til gengæld vender skat på fri telefon tilbage. Har du fri telefon skal du betale skat af
kr. 2.500 ekstra.

Multimedieskat væk

Med den nye finanslov for 2012 afskaffes multimedieskatten. Du skal altså ikke længere
beskattes af kr. 3.000 for at have en computer med hjem, så du kan arbejde fra hjemmet.

Ligeledes kan din arbejdsgiver betale din internetopkobling og de programmer, du måtte
have brug for til at varetage dit arbejde. Og selv om det betyder, at du faktisk også
kan bruge computeren privat, slipper du for skat.

Dog er betingelsen for, at internetadgangen er gratis, at den giver adgang til virksomhedens
netværk ellers beskattes internetforbindelsen som fri telefon.

Skat for køb af computer ved lønnedgang

Bruger du en løntrækordning for at finansiere et køb af en computer, skal du fremover
beskattes af et beløb svarende til 50 pct. af nyprisen for udstyret. For hvis du selv
er med til finansiere computeren anser SKAT det for en privat ting og du bliver derfor
beskattet.

Fri telefon beskattes

Ganske vist afskaffes multimedieskatten, men beskatning af fri telefon genindføres på
samme vis som før multimedieskatten. Den bliver dog kun på kr. 2.500 mod tidligere
kr. 3.000. Til gengæld kan privat udgifter til telefonen ikke fratrækkes og ægtefæller,
der begge har fri telefon beskattes. De får dog en skatterabat på 25 pct. så hver
ægtefælle beskattes af kr. 1.875.

Arbejdsgiverbetalt telefon uden skat

Hvis en telefon er nødvendig for at udføre arbejdet og arbejdsgiveren derfor stiller
telefon til rådighed, skal man ikke beskattes. Det vil endda være muligt at foretage
et privat opkald i ny og næ, men princippet er, at det skal være en telefon til
erhvervsmæssig brug for at undgå skat.

Du sparer op til kr. 1.680

Hvis du er topskatteyder og slipper for multimedieskat sparer du kr. 1.680 om året.
Betaler du kun bundskat, sparer du kr. 1.227.

Skal du i stedet betale for fri telefon – og du er topskatteyder – vil det koste
kr. 1400. Betaler du kun bundskat og får fri telefon, vil det koste dig kr. 1.022. Men
det er dog under alle omstændigheder en besparelse.