Brug efterlønsordningen og få både efterløn og skattefri bonus

Det er muligt at bruge efterlønsordningen, så man både kan få efterløn, arbejde delvis og
alligevel få skattefri bonus. Det kræver dog, at man venter med efterlønnen til den såkaldte
2-års-regel er opfyldt.

Der er stor forskel på, hvordan efterlønsordningen kan udnyttes, alt efter om man går på
efterløn lige så snart man kan, eller man venter til man har opfyldt 2-års-reglen. Hvis man
går på efterløn på det tidspunkt man når efterlønsalderen – altså når man bliver 60 år for
personer født før 1.7.1959 – får man ganske vist efterløn, men det er til reduceret sats
(91 pct. af dagpengesatsen) og med modregning af de pensionsordninger man har, både
arbejdsgiveradministrerede og private.

Det gælder oven i købet uanset om man får pensionerne udbetalt eller ej.

Læs om, hvornår det bedst kan betale sig at gå på efterløn.

2-års-reglen

For at få den høje sats i efterløn (100 pct. af dagpengesatsen) skal man opfylde to kriterier:

  • Der skal være gået to år fra man fik efterlønsbeviset. Derfor er det vigtigt, at få sit
    efterlønsbevis, så snart man kan. “Glemmer” man at få det til tiden, starter optjeningen
    til 2-års-reglen, alligevel først når man har fået det.
  • Man skal have arbejdet i 3120 timer. Det svarer til 30 timer pr. uge i to år. Så man kan
    godt været gået lidt ned i tid på sit job, og alligevel opfylde reglen om “fuld” beskæftigelse
    i to år.

Begge kriterier skal være opfyldt for at opnå den høje sats og hvad der er mindst lige
så vigtigt: at man kan undgå modregning af ens pensionsordninger.

Arbejde og efterløn

Ønsker man alligevel at arbejde lidt, kan man få efterløn sammen med, at man er i beskæftigelse.
Det gælder uanset om man har opfyldt 2-års-reglen eller ej. En “efterlønsuge” er på 37 timer.
Altså kan man få efterløn for 37 timer.

Vælger man at arbejde samtidig med efterlønnen, får man bare ikke efterløn for de timer, man
arbejder: altså arbejder man i 20 timer, får man efterløn for 17 timer. Hver times arbejde, giver
efterløn for en time mindre. Betingelsen er dog, at man ikke arbejder mere end 29,6 timer pr. uge.
Arbejder man mere end 29,6 time pr. uge er efterlønnen lig nul.

Efterløn og skattefri bonus

Som nævnt kan man altså fortsætte med at arbejde, selvom man får efterløn. Men arbejder man efter,
at man har opfyldt 2-års-reglen, kommer der ekstra fordele ved at arbejde. Så får man nemlig bonus
for hver time, man har arbejdet.

Helt præcist betyder det, at hver gang man har arbejdet 481 timer, får man en bonus på kr. 11.731.
Bonussen er oven i købet skattefri og vil altså lægge kr. 24,39 skattefrie kroner pr. time oven i
den løn, man får fra sin arbejdsgiver.

Man kan maximalt få den skattefrie bonus på kr. 11.731 12 gange. Det svarer til én bonus hvert
kvartal i tre efterlønsår. For at nå 481 timer pr. kvartal, skal man arbejder 37 timer pr. uge.

Det er altså muligt at bruge efterlønsordningen, så man stadig arbejder, får supplerende efterløn
og oven i det: skattefri bonus.