Bolig Job-ordningen

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne indgået en spændende aftale, der kan betyde, at det bliver
billigere at få ordnet huset m.v.

Der forventes fremsat lovforslag om den nye ordning med henblik på vedtagelse inden sommerferien.

Den nye Bolig Job-ordning – kort fortalt

 • Skattefradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet – både ude og inde
 • Skattefradraget svarer til et tilskud på cirka 1/3 af lønudgiften.
 • Gælder for personer fyldt 18 år og kan maksimalt udgøre 15.000 kr. årligt pr. person.
 • Gælder for såvel ejere som lejere.
 • Gældende fra 1. juni 2011 til og med 2013.

Hvem kan få fradrag ved Bolig Job-ordningen?

Alle der er fyldt 18 år kan få et fradrag for ydelserne op til 15.000 kr.
Dvs. er der hjemmeboende børn i husstanden, der er fyldt 18 år, kan det samlede fradrag for ydelserne blive op til 15.000 kr.
større pr. hjemmeboende voksent “barn”. Dvs. en familie med 2 voksne og 1 hjemmeboende datter/søn på over 18 år giver et årligt
fradrag på 45.000 kr.

Bolig Job-ordningen er en forsøgsordning

Der er tale om en forsøgsordning, der skal gøre det billigere for danskerne at få udført serviceydelser. Det gælder tidskrævende
dagligdags opgaver som fx rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde. Samtidig tilgodeser forsøgsordningen også
behovet for bedre boliger og mere energieffektive boliger, idet der også gives fradrag for lønudgifter til reparationer og
udvendig vedligehold som fx udskiftning af vinduer, tag, isoleringsarbejde mv.

Målet med ordningen er at få færre til at vælge sort arbejde og dårlige gør-det-selv løsninger. Endelig kan ordningen også
skabe plads på arbejdsmarkedet til grupper, der har svært ved at få jobs.

Sådan får du fradrag med Bolig Job-ordningen

Fradraget udformes som et ligningsmæssigt fradrag. Det svarer til, at der ydes et tilskud på godt 1/3 af lønudgiften. Med andre
ord så svarer et fradrag på 15.000 kr. til et tilskud på 5.000 kr. efter skat.

Så snart lovforslaget er vedtaget, vil SKAT informere om de nærmere betingelser for ordningen, herunder hvordan husstanden får
fradraget via skat.dk

Hvad kan man få for 5.000 kr.?

Nogen vil sige meget andre vil sige lidt.


Eksempel 1 – få mere tid med familien:

 • Vinduespudser månedligt (uden) anslået 2.500 kr. årligt
 • Rengøringshjælp hver 14. dag anslået 8.500 kr. årligt
 • Børnepasning 4 timer månedligt anslået 3.000 kr. årligt

I alt 15.000 kr. årligt heraf egen betaling = 10.000 kr. årligt eller 833 kr. pr. måned for at kunne se ud af vinduerne, få
duften af ajax samt en biograftur eller lignende hver måned! Er man 2 voksne og har råd til at købe mere hjælp er det muligt.

Eksempel 2 – få boligen vedligeholdt og repareret:

 • Nye vinduer (8 stk.) pris anslået 16.000 kr.
 • Lønudgift til udskiftning (2 håndværker i cirka 2 dage) 15.000 kr.
 • Egen betaling 16.000 kr. + 10.000 kr. (15.000-fradrag 5.000) = cirka 26.000 kr.

Er man 2 voksne og har råd til at få repareret yderligere, er det ligeledes muligt.

Se de 91 fradrag for hjælp i hjemmet her!

Almindelig rengøring

 • Vask af flader i boligen
 • Aftørring af flader i boligen
 • Rengøring af toilet
 • Rengøring af bad
 • Støvsugning
 • Gulvvask
 • Boning
 • Opvask – i forbindelse med anden rengøring
 • Rensning af tæpper
 • Rensning af gardiner
 • Rensning af persienner
 • Vask af tæpper
 • Vask af gardiner
 • Vask af persienner
 • Vinduespudsning udvendig
 • Vinduespudsning indvendig
 • Børnepasning i hjemmet
 • Babysitning
 • Hente børn fra daginstitution
 • Hente børn fra skole
 • Hente børn fra fritidsklub
 • Hente børn fra fritidsaktivitet
 • Bringe børn til daginstitution
 • Bringe børn til skole
 • Bringe børn til fritidsklub
 • Bringe børn til fritidsaktivitet

Almindeligt havearbejde mv.

 • Græsslåning
 • Hækklipning
 • Lugning
 • Beskæring af træer
 • Beskæring af buske
 • Snerydning
 • Vedligeholdelse og reparation af eksisterende helårsboliger

Boligens ydre rammer

 • Reparation af tag, herunder tagrender og afløb
 • Renovering af tag, herunder tagrender og afløb
 • Isolering af tag, herunder tagrender og afløb
 • Udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb
 • Reparation af tagrender
 • Renovering af tagrender
 • Isolering af tagrender
 • Udskiftning af tagrender
 • Reparation af afløb
 • Renovering af afløb
 • Isolering af afløb
 • Udskiftning af afløb
 • Reparation af ruder
 • Reparation af vinduer
 • Reparation af terrassedøre med glas
 • Udskiftning af ruder
 • Udskiftning af vinduer
 • Udskiftning af terrassedøre med glas
 • Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv.
 • Reparation af yderdøre
 • Reparation af terrassedøre
 • Udskiftning af yderdøre
 • Udskiftning af terrassedøre
 • Reparation af ydervægge
 • Maling af ydervægge
 • Isolering af ydervægge
 • Forbedringer af boligens tilgængelighed for handicappede
 • Fornyelse af dræn
 • Etablering af dræn
 • Radonsikring
 • Installation af solfangere
 • Installation af solceller

Boligens indre rammer

 • Reparation af køkken
 • Reparation af bad
 • Fornyelse af køkken
 • Fornyelse af bad
 • Gulvarbejder
 • Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer
 • Installation af ventilation
 • Forbedring af ventilation
 • Installation af afløbsinstallationer
 • Forbedring af afløbsinstallationer
 • Reparation af vandinstallationer
 • Udskiftning af vandinstallationer
 • Reparation af el-installationer
 • Fornyelse af el-installationer
 • Reparation af oliefyrskedler
 • Reparation af gasfyrskedler
 • Reparation af varmeanlæg
 • Udskiftning af oliefyrskedler
 • Udskiftning af gasfyrskedler
 • Udskiftning af varmeanlæg
 • Installering af varmestyringsanlæg
 • Udskiftning af varmestyringsanlæg
 • Udskiftning af fjernvarme units
 • Reparation af fjernvarme units
 • Installation af varmepumper
 • Installation af jordvarmepumper
 • Malerarbejder
 • Tapetserarbejder