Satserne for 2011 på kørsel

Befordringsfradrag:

  • 0-24 km inkl. intet fradrag
  • 25-100 km inkl. 2,00 kr. pr. km
  • Over 100 km 1,00 kr. pr. km

For pendlere i en udkantskommune beregnes fradraget for befordring over 100 kilometer med 2,00 kr. pr. km.

Hvem kan få befordringsfradrag?

Både lønmodtagere og selvstændigt næringsdrivende kan få befordringsfradrag for transport mellem hjem og arbejde. Størrelsen af dette befordringsfradrag afhænger alene af,
hvor lang transportvejen er – beregnet som den normale transport ved kørsel i bil – når man befordrer sig mellem hjem og arbejdsplads. Måden hvorpå man transporterer sig har
således ingen betydning for, hvor stort et befordringsfradrag, man er berettiget til.

Vær opmærksom på at du ikke behøver at vælge den korteste vej!

Befordringsgodtgørelse

Til dækning af udgifter ved benyttelse af egen bil samt motorcykel til erhvervsmæssige kørsel:

  • Kørsel til og med 20.000 km årligt 3,67 kr. pr. km
  • Kørsel udover 20.000 km årligt 2,00 kr. pr. km

Til dækning af udgifter ved benyttelse af cykel, knallert, 45-knallert og scooter er satsen 0,49 kr. pr. km.

For at du kan få udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse, er det altid en betingelse, at der er tale om erhvervsmæssig kørsel.

Erhvervsmæssig kørsel er:

  • kørsel mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder (60-dagesreglen)
  • kørsel mellem arbejdspladser for samme arbejdsgiver
  • kørsel inden for samme arbejdsplads

Al anden kørsel er privat kørsel.