Stor forskel på renterne i de forskellige banker

Der er stor forskel på, hvor meget danske forældre får ud af at oprette en børneopsparing til
deres børn. De forskellige banker og pengeinstitutter er langt fra enige om, hvor store renter
der skal gives på en børneopsparing.

Se dig om inden du vælger bank eller pengeinstitut

Om pengene til barnet skal investeres i aktier eller blot trække procenter i årlig reel rentetilskrivning er
en vigtig ting at få afklaret inden valget af bank foretages. Tag kontakt med forskellige
pengeinstitutter og dit eget pengeinstitut inden du vælger!

Gældende regler for børneopsparing

 • En børneopsparingskonto kan senest oprettes i det år, hvor barnet fylder 14 år.
 • Ved oprettelsen skal der aftales en bindingsperiode. Denne periode skal mindst
  være på 7 år, og kan tidligst udløbe, når barnet fylder 14 år. Perioden kan senere forlænges.
 • Bindingen på en børneopsparing skal senest udløbe i det år, hvor barnet fylder 21 år.
 • Der kan maksimalt indskydes 3.000 kr. om året på en børneopsparingskonto. I alt må
  der højst indskydes 36.000 kr. på en børneopsparingskonto.
 • Indskud på en børneopsparing betragtes som en gave til barnet, og et indskud tæller
  derfor med i det beløb på (2008: 56.800 kr.; 2007: 55.300 kr.) om året, som en forælder
  maksimalt kan give sit barn uden afgift.
 • Både forældre og bedsteforældre kan oprette en børneopsparingskonto.
 • Der må kun oprettes én børneopsparingskonto pr. barn.

Børneopsparingskonto – skattefradrag

Der er ikke skattefradrag for de indbetalinger, som foretages på en børneopsparing.
Derimod er renter af en børneopsparingskonto skattefri. Såfremt midlerne i stedet
er placeret i værdipapirer, er renter, udbytte og kursgevinster også skattefri

Direkte dialog og rådgivning

På Conomia.dk har du mulighed for at oprette en forespørgsel på rådgivning i forbindelse med
at få afklaret om dit nuværende pengeinstitut er det rigtige sted at placere en børneopsparingskonto.

Opret en forespørgsel.