En skilsmisse er en voldsom begivenhed for alle. Udover de følelsesmæssige problemer er der også store økonomiske udfordringer. Der er ofte en bolig, lejlighed eller bil, der ejes i fællesskab, nogle gange også et sommerhus, der skal deles. Sammen med dette hører som regel også fællesgæld til realkreditinstitut, bank, pantebreve, finansieringsselskab o.a.

De fleste forsøger i første omgang at få solgt det fælles gods. Nogle gange lykkes det – andre gange ikke. Selv når det lykkes med et salg, vil der ofte være gæld tilbage.

Er salg den rigtige løsning?

I forbindelse med forberedelse af et salg vil de fleste opleve, at der er mere gæld end boligen kan indbringe – det økonomerne kalder teknisk insolvens. I forbindelse med et salg skal gælden indfries i en bestemt rækkefølge, hvilket ofte har den konsekvens, at det alene er gælden til kreditforeningen, der indfries og nogle gange kun en del af denne.

Det vil sige, det er den billigste del af gælden, man dermed kommer af med og ofte efterlades med den dyre bankgæld. Efter salg af boligen vil de fleste kun have mulighed for at leje, idet en eventuel restgæld fra den solgte bolig ofte vil medvirke til, at kreditforeningen/banken ikke vil hjælpe med køb af ny bolig.

I rigtig mange tilfælde vil det derfor være en bedre løsning, hvis den ene part kan blive boende i boligen.

Kan den ene part blive boende?

For at den ene part kan blive boende i boligen, er der typisk en række praktiske foranstaltninger, der skal foretages. Eksempelvis skal der i udgangspunktet laves aftaler med kreditforeningen og eller banken.

Forud for et møde med kreditforeningen/banken vil et væsentligt element være, at parterne er enige om delingen og der for begge parter er lavet aktuelle budgetter og ikke mindst skatteberegninger.

Disse beregninger skal naturligvis også lægges til grund for begge parters fremtidige økonomiske situation/dagligdag ? hvor der i budgettet også skal tages højde for øvrige udgifter/indtægter som for eksempel: Børn, børnepenge, børneydelse, børnebidrag, fordeling af gælden, ekstra boligleje osv.

Fordeling af gælden

Den optimale løsning er at få en endelig aftale med banken omkring opdeling af gælden, således parterne ikke er gensidig afhængig af hinanden efter skilsmissen.

Hvis dette ikke er muligt, skal der fortsat ske en opdeling af gælden, således at den del af gælden der svarer til værdien af boligen – hvis den ene bliver boende – bliver for sig og resten deles i 2 lige stor dele. Parterne kan naturligvis aftale en anden fordeling, men i de fleste tilfælde er udgangspunktet en deling.

Hvis banken ikke vil være indstillet på en endelig deling, kan der arbejdes på at parterne gensidigt kautionere for hinanden, samt at banken bevarer sikkerhed i boligen dækkende den gamle gæld, men naturligvis ikke nogen ny gæld. En opdeling af gælden er vigtigt, idet renteudgiften og dermed rentefradraget derved umiddelbart placeres hos den, der betaler.

Denne forhandling kan som regel med stor fordel foreståes af en ekstern.

Andre udfordringer

I det fleste parforhold er det som regel den ene, der over tid har taget sig af det økonomiske.

Det er tilfældigt hvem af parterne, der på denne måde opnår viden og erfaring med det økonomiske, men det efterlader ofte den anden part med nogle ekstra udfordringer, hvor det vil være en god ide, at der trækkes på eksterne kræfter, der kan hjælpe med at sikre at begge parter har overblik og fortrolighed med deres fremtidige økonomi.

Har du nogle spørgsmål omkring skilsmisse, er du altid meget velkommen til at kontakte os for en nærmere drøftelse.