Produktionsomkostninger er værdien af ressourceforbruget medgået til forarbejdning i en virksomhed.