Ved primoposteringer forstås kontering af primoværdierne af en virksomheds beholdning, tilgodehavender, egenkapital, hensættelser og gæld ved begyndelsen af en regnskabsperiodes.