Primopassiver er en virksomheds passiver ved en regnskabsperiodes begyndelse.