Primobalance er en virksomheds balance ved en regnskabsperiodes begyndelse.