Perioderegnskab beskriver opgørelse af et økonomisk resultat af en virksomheds aktivitet i en regnskabsperiode og dens økonomiske stilling ved periodens afslutning.