Periodeafgrænsningsposter er betegnelsen for balancekonti til brug ved periodeafgrænsning af “for meget” bogførte indtægter og udgifter i regnskabsperioden.