Periodeafgrænsning betyder en afgrænsning af indtægter og udgifter til den regnskabsperiode, de vedrører – uanset betalingstidspunktet.