Kerneforretningen er de produkter/ydelser som sammen med flere af virksomhedens aktiviteter er med til at generere den største del af en virksomheds nettoomsætning.