Bidragsmetoden kaldes også for “dækningbidragsopstillingen”. Den er en variant af resultatopgørelsen, hvor værdien af ressourceforbrug i virksomhedens hovedaktivitet opdeles i en del, der vedrører opretholdelse af kapacitetsgrundlaget d.v.s. faste omkostn