Anvendelsesudgifter er for boligejere boligens forbrugsudgifter. Anvendelsesudgifterne er f.eks. vand, el og varmeudgifter.