Finanskrisen har skabt grundlag for nye forretningsmodeller, når det drejer sig om finansiering og investering.

Fastfrysningen af de internationale kapitalmarkeder afledt af generel mistillid til banksystemet udløst af Lehman Brothers’ konkurs blev begyndelsen på en årelang proces, hvor myndighederne pålagde bankerne at styrke kapitalgrundlaget og skærpe kreditvurderingen. Det skete i en situation, hvor konjunkturerne allerede var begyndt at pege nedad. Det klassiske banksystems kontracykliske og stabiliserende funktion var vendt på hovedet og var blevet procyklisk. En medvirkende årsag til at skaderne blev så omfattende, var forholdsvis nye regler om først at hensætte (nedskrive) på tvivlsomme engagementer, når tabsrisikoen var overhængende, koblet med indførelsen af risikostyringssystemer, der ikke var gearet til alvorlige kriser. Skadernes omfang blev særlig alvorlige, fordi ”professionelle” investorer i de gode år havde presset bankerne til at minimere kapitalgrundlaget i håb om at øge kapitalafkastet.

Generelt skal kapitalgrundlaget i banksystemet fortsat styrkes de næste mange år for at leve op til skærpede lovgivningskrav, og det gør det mindre attraktivt for bankerne at yde lån til mindre virksomheder, hvor kapitalbelastningen er størst. Derved er vejen banet for nye aktører inden for alternativ finansiering, herunder crowdlending. Forretningskonceptet forbinder långiver med låntager uden fordyrende mellemled, og det høster såvel långiver som låntager fordele af. Crowdlending er en af i alt fire forskellige former for crowdfunding. De øvrige typer er

  1. Aktiebaseret crowdfunding,
  2. Donationsbaseret crowdfunding og
  3. Belønningsbaseret crowdfunding.

Fælles for dem alle er, at finansiering rejses gennem en crowd og, at wisdom of the crowd vurderer og prissætter det enkelte projekt. Crowdfunding betegnes også som markedsbaseret finansiering. I denne artikel fokuserer vi på crowdlending.

Blandt låntagers fordele ved crowdlending kan fremhæves:

  • Tilgængelighed
  • Diversifikation
  • Netværk
  • Pris

Tilgængelighed

Der er tale om online markedsplatforme, hvor långivere og låntagere mødes og opnår gensidige fordele. Sædvanligvis kan virksomheden senest 48 timer efter indgivelse af en låneansøgning med det fornødne beslutningsgrundlag forvente at få svar på, om der kan formidles finansiering. Inden for de efterfølgende 14 dage rejses finansieringen typisk.

Diversifikation

Det behøver ikke at være et spørgsmål om enten bankfinansiering eller crowdlending. Mange virksomheder ønsker at mindske afhængigheden af en enkelt långiver, og her er crowdlending et alternativ. Det er samtidig et middel til at sikre markedskonforme finansieringsomkostninger.

Netværk

Gennem crowdlending er der mulighed for at udnytte virksomhedens netværk til at fremskaffe finansiering. Det kan bidrage til gratis PR for virksomheden, ligesom reklameværdien over for långivere, som ikke hidtil har haft nærmere kendskab til virksomheden, kan være betydelig.

Pris

Ved crowdlending forbindes låntager med långivere gennem markedsplatformen. Der er således ikke tale om, at der skal aflønnes en mellemliggende kapitalbase eller en omkostningstung organisation med filialer og mange medarbejdere. Crowdlending udnytter markedets evne til at vurdere og prissætte risiko.

Fordele for långiver

Långivere får mulighed for at investere direkte i lån til mindre virksomheder. Det er en ny aktivklasse for private opsparere. Med fornuftig spredning kan aktivklassen bidrage til optimering af porteføljeegenskaberne i en værdipapirportefølje. Man må dog være opmærksom på, at investering i virksomhedslån er forbundet med en vis risiko. Investering i virksomhedslån kan sammenlignes med opsparing i et investeringsbevis med højrenteobligationer som underliggende aktiver. Forskellen er, at investering i virksomhedslån giver mulighed for selv at udvælge de virksomheder, man ønsker at yde lån. Til gengæld opnås en høj rente – typisk 6-12% årligt, dvs. et betydeligt direkte afkast.

Ifølge den britiske crowdlendingplatform, FundingKnight har 79% af formuende privatpersoner (HNWIs) anvendt eller vil overveje at anvende crowdlending, mens ingen decideret har udelukket at ville anvende placeringsmuligheden. I Danmark er crowdlending endnu forholdsvis uopdaget land for mange investorer.

Vil du vide mere om crowdlending, så kontakt os på 70 270 250 eller info@lendino.dk Du kan også læse mere om begrebet på www.lendino.dk.