Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og
kompetencer til rådighed.
Vækstfonden forventer at hjælpe 500 nye virksomheder i de kommende år – skal din virksomhed være én af dem?

Fonden tilbyder blandt andet vækstkaution og “Kom-i-gang-lån” til virksomhederne.

Vækstkaution

Vækstkaution på 75 % af lån op til 10 mio. kr. i pengeinstitut til etablerede og nye virksomheder med vækstpotentiale.

Vækstkaution kan hjælper virksomheden med at skaffe finansiering igennem dit penge- eller realkreditinstitut til at udvikle
forretningen eller etablere en ny virksomhed. Vækstkaution kautionerer for 75 pct. af bank- eller realkreditlån på op til 10
mio. kr. Penge- eller realkreditinstituttet yder selve lånet.

Vækstkaution ydes til forretningsudvikling

Vækstkaution kan ydes til finansiering af forretningsudvikling og de tilhørende driftsudgifter. Forretningsudvikling omfatter
eksempelvis ejerskifte, anlægsinvesteringer, udvikling af nye og forbedrede produkter samt iværksætteri.

Hvem kan søge om Vækstkaution

Alle virksomheder med op til 100 ansatte har mulighed for at søge om Vækstkaution. I praksis er det penge- eller
realkreditinstituttet, som indsender ansøgningen. Herefter foretager Vækstkaution en vurdering af, om den pågældende
finansiering ligger i målgruppen for Vækstkaution. Behandlingstiden ligger p.t. på mellem to og tre uger.

Kom-i-gang-lån

Kaution på 75 % af lån op til 1 mio. kr. i pengeinstitut samt rådgivning til nystartede virksomheder.

Kom-i-gang-lån er en kombineret lånegaranti- og rådgivningsordning. Man kan få Kom-i-gang-lån ved at henvende sig i
pengeinstitutterne.

Kom-i-gang-lån for iværksættere

Som iværksætter kan man opnå lån på op til 1 mio. kr. med en statsgaranti på 75 pct. samtidig får man tilbud om rådgivning i
virksomhedsstart. For at komme i betragtning som iværksætter skal virksomheds CVR-nummer være mindre end tre år gammelt.

Vækstfonden har indgået aftaler med en række pengeinstitutter, der tilbyder Kom-i-gang-lån som led i deres
finansieringstilbud til iværksættere. Se listen over pengeinstitutter.