Brugen af en uvildig økonomisk rådgiver

Uvildig økonomisk rådgivning er meget mere udbredt i udlandet end det er i Danmark. Hvorfor brugen af uvildige økonomiske rådgivere endnu ikke er brugt i specielt stort omfang herhjemme, kan man spørge sig selv om, men det har vel dybest set noget at gøre med, at vi har en kultur i Danmark, hvor bankrådgiveren af langt de fleste af os opfattes som en samarbejdspartner.

Hvad gør en uvildig rådgiver?

En uvildig økonomisk rådgiver, bankmægler eller uafhængig økonomisk rådgiver, som vedkommende også kan kaldes, er en ekspert, der i princippet har dybdegående indsigt i økonomiens mange facetter og som sammensætter en kundespecifik løsning for kunden og ikke mindst med udgangspunkt i kundens ønsker, situation og behov. Hvor adskiller det sig så fra en bank? Det gør det blandt andet på den måde, at den uvildige økonomiske rådgiver ikke er bundet af at præsentere bankens produkter, men i stedet kan sammensætte en løsning, der kommer fra en anden bank end kundens nuværende, eller som stykkes sammen af produkter fra forskellige banker.

Hvornår er en økonomisk rådgiver uvildig?

Det er en hårfin grænse at definere, hvornår en rådgiver reelt set er uvildig. I teorien er rådgiveren uvildig, når han kun skal tjene kundens ønsker og behov, når han frit kan vælge produkter fra forskellige banker, uden at være provisionslønnet af bankerne, og ofte når det er kunden, der alene betaler for rådgiverens services. Det betyder nemlig, at han er nødsaget til at finde den sammensætning, der stiller kunden bedre, så han kan tjene sit honorar.

Hvorfor ikke bare gå i banken selv?

Som nævnt indledningsvist, er det ikke naturligt for ret mange danskere at benytte en uvildig økonomisk rådgiver, når der skal forhandles med banken. På mange måder giver det dog rigtig god mening at benytte en uvildig part, der forhandler på ens vegne.

Traditionelt vil vi gerne selv styre vores privatøkonomi og klarer derfor selv arbejdet med at gå i banken og tage den løbende dialog med bankrådgiveren. Mange af os er også af den overbevisning, at vi bedst selv klarer forhandlingen, fordi vi sidste gang fik presset rådgiveren til at sænke renten en anelse, fordi vi ved hvad vi har det godt med og fordi vi har en god fornemmelse når vi går fra banken. Mange af os kan fint klare forhandlingen med banken selv og er det det man har det bedst med, så er det naturligvis også sådan det skal være.

Hvorfor benytte en uvildig økonomisk rådgiver?

I det tilfælde at vi synes det er kompliceret eller ubehageligt at skulle forhandle priser med vores bankrådgiver, hvis det er svært at forstå de privatøkonomiske termer eller hvis vi blot har fornemmelsen af at den nuværende bankløsning er alt for dyr, så kan det være en fordel at benytte en uvildig rådgiver.

Hvad koster en uvildig rådgiver?

Det svinger naturligvis, men mange uvildige rådgivere tilbyder et omkostningsfrit indledende møde, hvor de kigger dine økonomiske papirer igennem og danner sig et overblik. Når de gør det, er det for at vurdere om de mener at der er en potentiel besparelse i sigte, der gør det attraktivt for dem at indlede et samarbejde med dig eller ej. Bliver I enige om et samarbejde, er det derfor typisk et udtryk for at der bør være en vis besparelse indenfor rækkevidde. Ofte koster det halvdelen af første års rentebesparelse af få en uvildig økonomisk rådgiver til at udføre dette arbejde for dig. Nogle rådgivere opkræver desuden et opstartsgebyr, så sørg altid for at forhøre dig inden du lader rådgiveren gå igang. Når provisionen til rådgiveren er afhængig af den årlige rentebesparelse, som han kan forhandle igennem for dig, så er hans incitament til at skaffe dig den bedst mulige løsning fuldt ud til stede – og det kommer dig til gode.

Uvildige økonomiske rådgivere på BankTorvet.dk

BankTorvet.dk arbejder sammen med flere uvildige økonomiske rådgivere, der skriver artikler til portalen og endvidere bidrager med input til vores servicemail, Den bedste privatøkonomi.