Er økonomisk rådgivning en jungle?

Den 17. september 2012 kunne man i Politikken læse en artikel om uvildig rådgivning.

Arvad Finanshus var blandt de adspurgte, om hvad det koster i timen at få uvildig rådgivning og hvor lang tid vi i
gennemsnit bruger på at komme omkring kundens økonomi.

Uvildig rådgivning koster 2.590 kr. og tager 2 timer

Svaret på hvad det koster at få uvildig rådgivning er kr. 1.295 i timen, og at vi på 2 timer kommer langt omkring.
Jeg ved af naturlige årsager ikke, hvad de andre har svaret på spørgsmålet, men jeg kan medgive journalisten i, at der er
kæmpe udsving i priserne hos de 10 adspurgte uvildige rådgivere.

Er der forskel på Danske Bank og Københavns Andelskasse?

Ja, det er der, og det er der naturligvis også på de uvildige rådgiveres kompetencer og set-up. Jeg har selv 25 års erfaring,
er uddannet hos Danske Bank, har suppleret med en akademiuddannelse og haft ansvaret for Danske Banks mest formuende- og
højindkomst kunder, hvilket er de kunder, hvor kompleksiteten er størst pga. skat, jura m.v.

Markedet for uvildige rådgivere er svært at gennemskue

I artiklen udtaler professor i finansiering Carsten Taggaard at: “Problemet ikke så meget er de store prisudsving, men
mere det, at det i praksis kan være meget svært at vide, hvad du får for dine penge”. Det har han fuldstændig ret i, og
det tydeliggør, at der er et behov for, at vi, de uvildige rådgivere, bliver certificeret nu!

Er der nok uvildige rådgivere i Danmark?

Nej, det er der ikke, og alt tyder på, at vi kun har set de øverste snefnug på Mount Blanc.

Hvem skal stille krav til de uvildige rådgivere?

Idet politikerne endnu ikke tager de uvildige rådgivere seriøst, så er det meget vigtigt, at du som kunde stiller store
krav til din (uvildige) økonomiske rådgiver. Økonomisk rådgivning er alvorlig, så det er vigtigt, at du ikke modtager
rådgivning fra hvem som helst.

Du skal sikre dig følgende hos din rådgiver:

 • Er rådgiveren kompetent? Spørg til rådgiverens CV, spørg til antal kunder, spørg evt. til en referenceliste
 • Er rådgiveren uvildig? (Hvis det er vigtigt for dig) så spørg om rådgiveren modtager henvisningsfee fra de finansielle
  institutter eller er du sammen med de øvrige kunder alene om at betale rådgiverens “løn”.
 • Ønsker du investeringsrådgivning, skal du sikre dig at rådgiveren er godkendt af finanstilsynet og underlagt
  MiFID-direktivet (fulde navn Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle
  instrumenter) er et EU-direktiv, hvis formål er at styrke beskyttelsen af investorer.

 • Ønsker du pensionsrådgivning inklusiv mæglerrådgivning, altså sammenligning af de forskellige ordninger i markedet,
  priser, omkostninger mv., kræver det ligeledes en godkendelse fra finanstilsynet.

Hvis du skal klage over uvildig økonomisk rådgivning

Så er det desværre alene domstolene, idet de uvildige rådgivere ikke direkte er underlagt finanstilsynet og dermed penge
og/eller forsikringsklagenævnet m.v. Så vær opmærksom herpå!

Vi, de uvildige rådgivere er kommet for at blive

Afslutningsvis et lille opråb til de kære politikere. Vi, de uvildige rådgivere, er kommet for at blive, så I kan lige så
godt forholde jer ordentligt til os nu og udfærdige et “nyt” lovregulativ herom. Vi er klar til at bidrage med input – og
nej de uvildige rådgivere skal naturligvis ikke underlægges finanstilsynet!