Udnyt dine skattemuligheder inden årsskiftet

Dine muligheder kan være en eller flere af følgende…

  1. få frikort til den sidst løn.
  2. at betale mindre i skat af den sidste løn.
  3. at betale mere i skat af den sidste løn
  4. at indsætte yderligere på pensionopsparingen med henblik på at undgå restskat.

Lønseddel – indkomsten

Denne kan ses via din skattemappe under punktet aktuelle indkomstoplysninger/ eSkattekort
for perioden januar 2009 og indtil november 2009. Dertil skal tillægges eventuel indkomst
i december 2009.

Hvis du alene har én arbejdsgiver, så er det ligeså nemt at se tallene på din seneste
lønseddel. Husk endvidere at tillægge eventuel december 2009 løn.

Pensionsindbetalinger

Indbetaler du privat til en pensionsordning, så skal du huske at medtage dette beløb.

Renter

Har du renteindtægter/renteudgifter fra bank, realkredit, økonomisyrelsen eller andet sted.
Så kan de oftest findes enten via netbank, pbs-oversigt, kontoudtog o.l.

Befordring

Husk at beregne den korrekte kørsel mellem hjem og arbejdsgiver.

Arbejdsløshedsforsikring/faglig kontingent/efterlønsbidrag

Beløbbet for fx efterlønsbidrag og fagligt kontingent kan oftest ses på pbs-oversigt, kontoposteringer, lønsedlen o.l.

Gaver

Gaver til visse foreninger og lignende kan trækkes fra. Det drejer sig om almenvelgørende og
almennyttige foreninger, stiftelser og institutioner med videre, hvis midler anvendes til
fordel for en større kreds af personer. SKAT kan oplyse, hvilke foreninger det er.

Du kan højst taste 14.500 kr. i 2009 (og 2010), og de første 500 kr. regnes ikke med. En gave
på 1.200 kr. giver altså ret til et fradrag på 700 kr. Gaven til den enkelte forening skal være
på mindst 500 kr. for at give ret til fradrag.

Børnebidrag m.v.

Hvis du betaler børnebidrag og/eller underholdsbidrag til tidligere ægtefælle skal du også
huske at have dette beløb med.

Øvrige punkter

Eventuelle øvrige punkter medtages naturligvis også, men ovennævnte punkter er alene beskrevet idet
de oftest dækker størstedelen af den danske lønmodtager befolkning.

Se om du skal du af med restskat for 2009

Når du har ovennævnte oplysninger, så tilpasser du forskudsopgørelsen for 2009 og kan straks
se konsekvensen heraf. Denne kan du enten vælge at godkende alternativ lade være med at godkende
hvis du ikke måtte ønske dette.

Fordelen ved at godkende den allerede inden årets udgang er, at få skatten til at passe med de
fordele/ulemper dette eventuel må indebærer.

Skal du af med restskat for 2009, så bør du hvis muligt indsætte penge på pension!

Brug eventuel nogle ekstra minutter og tilpas samtidig forskudsopgørelsen for 2010!