Pas på du ikke snyder dig selv i skat

Den 1. januar 2009 bortfalder mellemskatten for cirka 600.000 danskere. Er du en af de mange, så kan det godt betale sig at indskyde ekstra på pensionsopsparingen i år!

Den 1. januar 2009 bortfalder mellemskatten for alle danskere, der har en personlig indkomst under 347.200 (efter AM-bidraget er trukket fra indkomsten).

Det lyder jo umiddelbart som en stor fordel at mellemskatten bortfalder! Er du en af dem som indbetaler til en pensionsordning, er det vigtigt at du er opmærksom på ikke at snyde dig selv i skat.

Indbetaler du på en kapitalpensions ordning?

Indbetaler du på en kapitalpension og bliver din personlig indkomst i 2009 ikke over de 347.200 kr. (efter AM-bidraget er trukket fra din indkomst), så betyder det at dit skattefradrag for dine indbetalinger bliver på 38-39 % idet du alene kommer til at betale bundskat.

Er fradraget optimalt?

Er et fradrag på 38-39 % optimalt, når afgiften ved udbetaling udgør 40 %? Fra og med næste år bortfalder mellemskatten og du vil derfor kun få fradrag for dine indbetalinger i bundskatten på 38-39 %. Når du går på pension og skal have ordningen udbetalt skal du betale 40 % i afgift. Det vil sige at du faktisk bliver snydt for 1-2 %!

Sådan gør du

Du bør derfor gøre følgende:

  • Indbetal så meget som overhovedet muligt (dog max. 44.500 kr. efter AM-bidrag) på din kapitalpension INDEN 31.12.2008. Du får dermed et fradrag for indbetalingen på 44-45 % idet man i 2008 skal betale mellemskat af den indkomst som ligger under 335.800 kr. (efter AM-bidraget)
  • Tag stilling til om du skal indbetale på kapitalpension, rate- og eller livrente opsparing i 2009?
  • Skulle du hellere afdrage på din eventuelle gæld?
  • Eller skulle du lave en anden form for opsparing?

Tidshorisonten vigtig

Er der kort tid til at kapitalpensionen skal udbetales (under 5 år) vil det skattemæssigt ikke kunne svare sig at foretage sig indbetaling på kapitalpensionen i 2009.

Er tidshorisonten derimod lang (over 5 år) vil det skattemæssigt stadigvæk kunne svare sig, idet du har skattevæsenets penge at investere og du alene betaler en løbende pensionsafkastskat (PAL-skat) på 15 % af det positive årlige afkast.

Kan man med fordel oplægge en kapitalpension til en ratepension?

Du kan altid omlægge en kapitalpension om til en ratepension på et tidspunkt inden du fylder 60 år, da skatteforliget betyder, at du vil kunne opnå endnu større skattefordele med en ratepension. Det er yderst vigtigt at du afholder et pensionsmøde i god tid inden du fylder 60 år.

Der er mange ting at holde styr på

Det er vigtigt at du får et overblik over dine muligheder sammenholdt med gældende lovgivning. Endvidere kan der også være stor forskel på de sociale ydelser såsom boligydelse, ældrecheck, pensionstillæg, personlige tillæg samt ejendomsværdiskatten, der alle er afhængige af din reelle pensionsudbetaling.

Tag en rådgiver med på råd

Pension kan for de fleste være meget komplekse, det er derfor en rigtig god ide at tage en uvildig rådgiver med på råd.