Det betyder den nye skattereform for dig som lønmodtager

Den 13. september 2012 vedtog Folketinget den nye skattereform. Vi har i denne artikel valgt at omtale nogle af de
væsentligste ændringer for dig som lønmodtager.

Topskattegrænsen

Fra 2013 og frem til 2022 forhøjes topskattegrænsen gradvist fra 389.900 kr. (2012) til 467.000 kr. i (2022). En forhøjelse
på i alt kr. 77.100.

Afskaffelse af kapitalpensioner

Med virkning fra 2013 afskaffes fradragsretten for indbetalinger på kapitalpensioner. Til erstatning herfor indføres en ny
pensionsordning (alderspension) med et maksimalt indskud på 27.600 kr. uden fradragsret og uden beskatning af udbetalingen.
Derfor er det blevet vedtaget, at det gøres muligt at omlægge de eksisterende kapitalpensioner til de nye ordninger mod
betaling af en reduceret afgift fra de nugældende 40% til 37,3 % i 2013.

Øget beskatning af fri bil

Skattereformen betyder, at beskatningen af fri bil øges fra 2013. Miljøtillægget, der tillægges beskatningsgrundlaget for
fri bil, forhøjes med 50 %. Derudover ændres det nugældende 3 kalenderår efter indregistreringen til 36 år efter
indregistreringsdatoen. Der er tale om reglen omkring nedsættelsen af beregningsgrundlaget til 75 % af nyvognsprisen.

Rejsefradrag nedsættes

Fradraget for rejseudgifter nedsættes fra de nuværende 50.000 kr. til 25.000 kr. pr. indkomstår gældende fra 2013.

Beskæftigelsesfradraget forhøjes

Fra 2013 og frem til 2022 forhøjes beskæftigelsesfradraget fra 4,4 % (2012) til 10,65 % i (2022). Det maksimale fradrag
føjes således fra de 14.100 kr. til 34.100 kr.

Ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere

Sidst har skattereformen betydet, at enlige forsørgere fra 2014 får et ekstra beskæftigelsesfradrag på 2,6 %, maksimalt
8.400 kr. Fradraget forhøjes gradvist til 6,25 % i 2019, maksimalt 20.000 kr.