Nedslag i skatten

Er du født mellem 1946 og 1952 har du mulighed for et nedslag i skatten
på mellem kr. 60.000 og kr. 100.000.

De særligt heldige

Har du planlagt at blive i beskæftigelse til du når 65 år og samtidig er
født mellem 1946 og 1952, kan du godt betragte dig som særlig heldig.
Så kan du nemlig få et nedslag i din skat på op til kr. 100.000.

Første halvdel af skattenedslaget får du med årsopgørelsen fra skat vedr.
det år du fylder 64 år og anden halvdel med årsopgørelsen for det år du fylder 65 år.

Er du født i 1946 og 1947 er du dog knap så heldig, som de, der er født 1948 til 1952.
Er du født i 1946 er skattenedslaget kun på kr. 60.000 og er du født i 1947 er det på
kr. 80.000.

Alle beløb er i 2008-prisniveau, dvs. de reguleres op hvert år.

Betingelserne for nedslag i skatten

Men SKAT deler jo ikke bare gaver ud: der er selvfølgelig en række betingelser,
der skal opfyldes:

  • Man må i gennemsnit højst have tjent 550.000 kr. (2008-niveau) i de tre indkomstår,
    hvor man fylder 57 år, 58 år og 59 år.
  • Fra det 60. år til og med det indkomstår, hvor man fylder 64 år, skal man i hvert
    år tjene mindst ca. 159.000 kr. (2008-niveau).
  • Er man lønmodtager, skal man tillige hvert år have arbejdet 27 timer eller mere pr.
    uge, dvs. at der bliver indbetalt fuldt ATP-bidrag for beskæftigelsen.

Skattenedslaget kommer automatisk

I princippet kommer skattenedslaget automatisk til den der opfylder betingelserne, nedslaget
skal altså ikke søges og Skat har jo sammen med ATP dokumentationen for, om betingelserne
er opfyldt.

Men man kan i sin skattemappe på SKAT?s hjemmeside finde oplysninger om man
opfylder betingelserne, hvis man er heldig at tilhøre de rigtige årgange.