Multimedieskat er en ny skat, der indføres i Danmark pr. 1. januar 2010.

Din arbejdsgiver er ansvarlig for at opkræve Multimedieskatten over din løn og det vil
ske automatisk fra lønudbetalingen sidst i januar og frem.

Hvornår skal jeg betale Multimedieskat?

  1. Telefoni
  2. Internetforbindelse
  3. Computer med sædvanligt tilbehør

Stilles disse 3 punkter til rådighed for en ansat, således at den ansatte har mulighed for at anvende
disse privat, skal den ansatte betale multimedieskat af 3.000 kr. (2010) om året.

Også selvstændigt erhvervsdrivende skal betale multimedieskat af multimedier, som indgår i den
erhvervsmæssige virksomhed, men som tillige kan anvendes privat af den selvstændige.

Egenbetaling af Multimedieskat

Selvom den skattepligtige selv betaler til sin arbejdsgiver for råderetten eller brugen af multimedier,
skal der fortsat betales Multimedieskat af 3.000 kr. (2010).

Multimedieskat ved flere arbejdsgivere

Uanset om arbejdstageren får stillet multimedier til rådighed af én eller flere arbejdsgivere, bliver
arbejdstageren højest beskattet af 3.000 kr. (2010).

Hvordan beregnes Multimedieskatten?

Multimedieskatten er afhængig af hvor meget du tjener.

Har du en bruttoløn på op til ca. 35.000, så udgør Multimedieskatten ca. 105 kroner om måneden

Har du en bruttoløn på over ca. 35.000, så udgør Multimedieskatten ca. 140 kroner om måneden

På årsbasis udgør Multimedieskatten altså enten 1.260 kroner eller 1.680 kroner

Undgå multimediebeskatning

Du kan slippe for at blive multimediebeskattet, såfremt følgende kriterier er opfyldt:

  1. Du har ikke nogen firmabetalt bærbar computer med hjem.
  2. Du har ikke betalt internet eller fastnettelefoni.
  3. Der må slet ikke foretages privat opkald. Heller ikke på arbejdspladsen.
  4. Du har udfyldt en Tro- og Love erklæring til din arbejdsgiver.
  5. Din arbejdsgiver foretager kontrol af, at mobilen ikke bruges privat.

Tro og love erklæring – Multimedieskat

Findes i pjecen om Multimedieskat til borgere og virksomheder udarbejdet af skat.
Multimedieskat til borgere og virksomheder

Test om du skal betale Multimedieskat

Du har mulighed for at teste om du skal betale Multimedieskat her:
Beregn om du skal betale Multimedieskat