Hvad er en livrentepension?

En livrentepension kan oprettes som en livsvarig livrentepension, der udbetales fra pensionsalderen og lige så længe du lever. En livrentepension kan dog også oprettes som ophørende og med en udbetalingsperiode på minimum 10 år. Udbetalingsperioden starter ved pensionsalderen, typisk når du er 60, men i nogle tilfælde når du er 62 og under forudsætning af at du lever på udbetalingstidspunkterne.

Livrentepension som firmapension og topskatten

En livrentepension er fuldt ud fradragsberettiget i topskatten og det betyder, at du kan trække dine indbetalinger fra i din personlige indkomst og samtidig opnå en skattemæssig fordel. Faktisk på helt op til 59 %. Hvis livrentepensionen betragtes alene i forhold til skattemæssige aspekter, er det en fordel at vælge en livrentepension istedet for en kapitalpension, hvis du betaler topskat af din lønindkomst. En ratepension kan ligeledes være et godt alternativ i denne sammenhæng, hvis du ønsker at undgå at betale topskat af din pension. Din indbetaling kan suppleres med ekstraordinære indskud, hvor du ligeledes kan opnå fuld fradrag for indskudene i det skatteår hvor du indbetaler og så længe din personlige indkomst er højere end indskuddet på din livrentepension.

Livrente som privat pension

Hvis du indbetaler til en privat livrentepension – uden om din arbejdsgiver – kan du maksimalt opnå et fradrag på 46.000 kr. i 2009. Hvis din indbetaling overstiger dette beløb, vil den overskydende del normalt skulle fradrages i de efterfølgende år. En undtagelse herfra er, hvis du har aftalt en indbetalingsperiode på 10 år eller mere.

Fuldt skattefradrag ved firmaordning

Som det fremgår af ovennævnte, så giver det rigtig god skattemæssig mening, hvis du kan få din arbejdsgiver til at indbetale en andel af din lønindkomst direkte til din private livrentepension, fordi du dermed opnår et fuldt fradrag af beløbet. Og det er uanset hvor stor en andel af din indkomst, der indbetales til livrentepensionen.