Nedbringelse af gæld og øget opsparing

Forbered dig på skattereformen 2009 ved at afdrage på gælden og spare mere op. Der tegner sig nu et ret tydeligt billede af, hvad den nye skattereform kommer til at indeholde. Ganske vist kan mange dele nå at blive ændret, men allerede nu er det på tide at få betalt sin gæld og få sparet mere op.

Skattereformen og renteudgifternes størrelse

Skattereformen 2009 bevirker, at du skal passe på renteudgifternes størrelse. Fra 2012 vil værdien af rentefradraget blive reduceret fra 33 % til 25 %. Det vil sige, at det du sparer 8 kr. mindre i skat, for hver gang du har 100 kr. i renteudgifter. Det gælder dog kun, hvis du har renteudgifter over 50.000 kr. eller 100.000 kr. for par. Er dine renter mindre end det, sker der ingenting.

Har du renteudgifter over henholdsvis 50.000 og 100.000 kr., bør du nok satse på, at bruge tiden frem til 2012 på at afdrage på din gæld og få renteudgifterne bragt ned. Grænserne for renteudgifterne reguleres ikke, så indtil politikkerne om mange år finder på noget andet, skal du holde dine renteudgifter under henholdsvis 50.000 kr. og 100.000 kr.

Skatten på opsparing bliver mindre

Skatten på positiv kapitalindkomst bliver mindre, når skattesatserne generelt sættes ned. Så har du positiv nettokapitalindkomst, som du plejer at betale topskat af, vil reformen betyde en besparelse på 8 % af det du plejer at betale i skat for din positive kapitalindkomst.

Derudover gøres det endnu mere fordelagtigt at spare op, for der indføres et bundfradrag i topskatten for positiv nettokapitalindkomst på 40.000 kr. for enlige og 80.000 kr. for par. Når først afkastet på ens opsparing bringer den positive nettokapitalindkomst op over 40.000.kr eller 80.000 kr. skal der betales topskat af opsparingen. Så der er god økonomi i, at få bragt gælden ned og undgå forringelse af rentefradraget og få sparet mere op.

Mindre skatteværdi af pensionsindbetalinger

Pensionsrådgivning er vigtig! Det bliver ikke ligegyldigt, hvordan du vælger at spare op. Om det er i pension eller i frie midler. Du vil stadig få fradrag for indbetalinger til pension, men når marginalskatten falder, bliver værdien af fradraget for pensionsindbetalinger også mindre. Hvor fradraget på ratepensioner og livrenter før havde en værdi på ca. 59 % vil det nu kun have en værdi på ca. 51 % – altså 8 % point lavere. For hver gang du indbetaler 100 kr. til pension vil det betyde, at selv skal bidrage med 8 kr. mere.

Pensionsudbetalinger over 284.000 kr. beskattes ekstra

Det vil dog stadig være fordelagtigt at spare op til pension. Fremover skal man dog følge udviklingen i størrelsen af sine pensionsudbetalinger tæt. Hvis udbetalingen af ratepensioner og livrenter overstiger 284.000 kr. får man nemlig en ekstra skat på 8 %. Det kaldes en udligningsskat. Den skal forhindre, at indbetalinger til pension, som er trukket fra i topskatten i det nuværende system, ikke kun beskattes med den nye lavere topskat, men beskattes ligesom var der ikke en skattenedsættelse.

Udligningsskatten skal ikke vare evigt, men aftrappes hen ad vejen. Det er først i 2043 den vil være helt væk.

Skatten på aktieindkomst sættes også ned

Du kan også vælge at placere din opsparing i aktier. Skatten på aktieindkomst nedsættes nemlig fra 28 % til 25 % for aktieindkomst under 48.300 kr. For aktieindkomst derover sænkes skatten fra 43 % til 40 %.