Det er nu tid til at indsende den udvidet selvangivelse og selvangivelse for begrænset skattepligt.

Tidsfristen for din selvangivelse

Hvis du ikke har fået indtastet eller afleveret din selvangivelse, er det ved at være tid. Hvis du indtaster digitalt, er
fristen i år rykket til 8. juli.

Normalt er fristen for at selvangive for dig, der har en udvidet selvangivelse eller en selvangivelse for begrænset
skattepligt, den 1. juli. Men i år er fristen for at indtaste selvangivelsen digitalt blevet udsat en uge. Alle, der normalt har frist for at
selvangive 1. juli, kan således selvangive via TastSelv helt frem til og med den 8. juli, uden at SKAT beregner et
skattetillæg.

Udsat frist for selvangivelsen

Udsættelsen gælder både for selvstændigt erhvervsdrivende og begrænset skattepligtige med selvangivelsesfrist 1. juli 2010,
for deres ægtefæller, og for selskaber med selvangivelsesfrist mellem den 30. juni og 7. juli 2010. Ved for sen selvangivelse
vil skattetillæg i stedet blive beregnet fra den 9. juli 2010.

Har du betalt uretmæssig kirkeskat

Hvis du har betalt kirkeskat, uden at være medlem af Folkekirken, har du mulighed for – med den rette dokumentation – at få
refunderet den kirkeskat, du har betalt for meget. Det kræver, at du anmoder SKAT om at genoptage din skatteopgørelse for de år, hvor du
har betalt uretmæssig kirkeskat.

Hvad skal du fremsende til SKAT

Her kan du læse om de regler og den dokumentation, du skal fremsende til SKAT.

Eksempel A – genoptagelsesmuligt op til 20 år inden 1. januar 2011.

Hvis du opdager, at du betaler kirkeskat, selv om du aldrig har været medlem af Folkekirken, har du mulighed for at få
refunderet kirkeskat med op til 20 års tilbagevirkende kraft. Det er dog forudsat, at det er SKAT’s fejl, at du er registreret
til at betale kirkeskat. Hvis der er tale om kirkeskat mere end 3 år bagud, er det også forudsat, at du har anmodet SKAT om
tilbagebetaling af kirkeskat senest seks måneder efter, at du blev klar over, at du ikke var medlem af Folkekirken. Det
betyder altså, at hvis du på et tidligere tidspunkt har vidst, at du ikke var medlem af Folkekirken, vil manglende
overholdelse af seks måneders fristen typisk betyde, at du ikke får tilbagebetalt kirkeskat. Du kan dog altid få
tilbagebetalt kirkeskat tre år bagud som følge af reglen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2.

Forældelsesfristerne har ændret sig over tid – den 1. januar 2011 træder en ny ændring i kraft. Det betyder, at hvis du
herefter anmoder om at få refunderet kirkeskat, bliver 20 års fristen ophævet og erstattet af en 10 års frist.

Eksempel B

Hvis du har meldt dig ud af Folkekirken, men stadig betaler kirkeskat, som beskrevet i eksempel A, kan du få din kirkeskat
tilbagebetalt, hvis du anmoder om det senest tre år efter udmeldelsen. Hvis du giver SKAT besked mere end tre år efter, vil
seks måneders-reglen betyde, at du ikke kan få kirkeskat tilbage for mere end 3 år bagud.

Eksempel C

Hvis du aldrig har været medlem af Folkekirken, og hvis det er Folkekirkens fejl, at du alligevel betaler kirkeskat, skal
SKAT kun tilbagebetale 3 år bagud. Det kan være svært at få klarhed over, hvad eller hvem der i sin tid har været årsag til
den forkerte kirkeskattebetaling. Hvis der ikke kan fremskaffes oplysninger om, at fejlen klart er begået af Folkekirken,
vil formodningen være, at fejlen ligger hos skattemyndighederne. Således skal du tage udgangspunkt i eksempel A.