Folketinget har vedtaget en række ændringer af reglerne for børnefamilieydelsen. Fra 2010 ændres børnefamilieydelsen til at hedde
børne- og ungeydelse.

Ændringer i børnefamilieydelsen

Ændringerne i børnefamilieydelsen består blandt andet af følgende:

  • De 7-17-årige deles op i 2 grupper: 7-14-årige modtager en børneydelse og de 15-17-årige modtager en ungeydelse
  • Ungeydelsen kan under visse omstændigheder bortfalde, se nedenfor.
  • Ungeydelsen kan udbetales til den unge selv.
  • Ungeydelsen udbetales månedsvis.
  • Børne- og ungeydelsen beskæres i løbet af 2011, 2012 og 2013 gradvist med 5 %.
  • Der lægges fra 2011 et loft over det samlede ydelsesbeløb, som en modtager årligt kan modtager.
  • Loftet udgør 35.000 kr. Der er indført overgangsregler.

Overgangsreglerne:

Regel 1: I 2011 kan beskæringen højest udføre 1/3 af det beløb, som den samlede beregnede ydelse til en modtager
overstiger 35.000 kr. I 2012 højest 2/3 af det samlede beløb over 35.000 kr.

Eksempel på regel 1: En familie har 3 børn, der i 2011 er henholdsvis 0,2 og 6 år. Den samlede ydelse for 2011 beregnes til 47.436 kr.
Da den samlede ydelse overstiger 35.000 kr., bliver udbetalingen beskåret. Efter overgangsregel 1 kan ydelsen i 2011
højest reduceres med 1/3 af den del af ydelsen der overstiger 35.000 kr.
Dvs. 47.436 kr. minus 35.000 kr. = 12.436 kr. x 1/3 = 4.145 kr. Da reduktion er mindre end 12.000 kr. kommer
overgangsregel 2 ikke i anvendelse her.

Regel 2: Uanset regel 1 kan beskæringen af den samlede ydelse højest udgøre 12.000 kr. i forhold til den samlede
ydelse, der ville være blevet udbetalt efter de hidtil gældende regler. Begrænsningen på de 12.000 kr. gælder for årene
2011, 2012 og 2013. I 2014 kan beskæringen højest udgøre 15.000 kr. og dette beløb hæves med 3.000 kr. årligt frem til og
med 2019, hvor beskæringen højest kan udgøre 30.000 kr.

Eksempel på regel 2: En familie har 6 børn, der i 2011 er henholdsvis 1, 1, 4, 6, 9 og 12 år.
Den samlede ydelse for 2011 kan beregnes til 82.056 kr. Da den samlede ydelse overstiger 35.000 kr., bliver udbetalingen
beskåret. Efter overgangsregel 1 kan ydelsen i 2011 højest reduceres med 1/3 af den del af ydelsen, der overstiger 35.000
kr. Denne reduktion udgør 15.685 kr. (82.056 kr. – 35.000 kr. = 47.056 kr./3 = 15.685 kr.).
Da denne reduktion overstiger 12.000 kr., kommer overgangsregel 2 i anvendelse her.

Efter regel 2 kan den samlede ydelse højest blive beskåret med 12.000 kr. i forhold til, hvad ydelsen ville have været
efter de hidtil gældende regler. Efter de hidtil gældende regler ville ydelsen have udgjort 82.056 kr. opreguleret med
1,3 pct., dvs. 83.123 kr.
Dette ydelsesbeløb reduceres med 12.000 kr, hvorefter den samlede udbetaling i 2011 udgør 71.123 kr.
(83.123 kr. – 12.000 kr.).

Børne- og ungeydelser fra 2011

Fra 2011 gælder følgende satser:

Aldersgruppe Årligt Udbetaling
Babyydelse 0-2-årige 16.992 kr. pr. år 4.248 kr. pr. kvartal
Småbørnsydelse 3-6-årige 13.452 kr. pr. år 3.363 kr. pr. kvartal
Børneydelse 7-14-årige 10.584 kr. pr. år 2.646 kr. pr. kvartal
Ungeydelse 15-17-årige 10.584 kr. pr. år 882 kr. pr. måned

Bortfald af ungeydelsen

Unge mellem 15-17 år er efter lov om vejledning om uddannelse og erhverv fra 1. januar 2011 forpligtet til at følge en
uddannelsesplan og dermed være i uddannelse eller i arbejde. Ungdommens uddannelsesvejledning har ansvaret for at hjælpe
de unge og deres forældre til at lave en uddannelsesplan og justere den, når der er behov for det.

Hvis den unge og
dennes forældre ikke vil respektere pligten til at følge uddannelsesplanen, kan kommunalbestyrelsen vælge at standse
udbetaling af ungeydelsen. I særlige tilfælde kan unge dog fritages for pligten til at følge uddannelsesplanen,
eksempelvis på grund af handicap eller sygdom.