Giv med en varm hånd…

En af mine tidligere kollegaer sagde altid, at det er sjovere at give med en varm hånd end en kold. Det han mente var, at hvis man er i den heldige situation, at man har en formue som man allerede nu kan se, at man ikke får brug for, så bør man give noget af den væk.

Grunden er dels at man skal betale boafgift i Danmark og at det kan være sjovere at se modtageres glæde ved modtagelsen.

Boafgift

Bundfradraget ved boafgift udgør 255.400 kr.(2008) og 264.100 kr.(2009). For nærtslægtede betales en boafgift herefter på 15 procent. For ikke nærtbeslægtede betales en tillægsboafgift på 25 procent.

Beløbsgrænser ved boafgift

I 2008 kan man give 56.800 kr. uden afgift til nærtbeslægtede, dette beløb er 58.700 kr. i 2009. Endvidere kan man give henholdsvis 19.800 kr. i 2008 og 20.500 kr. i 2009 til svigerbørn. Sidst men ikke mindst kan man give 14.000 kr (2008) og 14.500 (2009) til velgørende foreninger (§8A).

Nærtbeslægtede er:

  • Børn, stedbørn og disses børn mfl.
  • Barns eller stedbarns ægtefælle (men ikke fraseparerede eller fraskilte)
  • Afdødt barns eller stedbarns ægtefælle (men ikke fraseparerede eller fraskilte)
  • Forældre, stedforældre og bedsteforældre

Eksempel
Et ægtepar har begge midler, de har en datter og en søn som begge er gift og de har hver 2 børn. De ønsker at reducerer deres formue med det maksimale gaveafgiftsfrie beløb i 2008.

Ægteparret kan give følgende i beløb uden afgift:

Boafgift og gaver

Det vil sige at ægteparret kan reducere deres formue, uden at nogen skal betale afgift, med i alt 760.800 kroner. Det kan betyde for ægteparret at de, nu og her, reducere deres renteindtægter, som kan blive beskattet med op til 59 %. Endvidere betyder det alt andet lige at den fremtidig boafgift vil blive reduceret med 114.120 kroner (15 % af 760.800).

Gaver

Der er tale om en gave, når du giver eller modtager noget af værdi, og der ikke skal betales fuldt ud for det, hverken med penge, arbejde eller andet.

Gaver kan fx være:

  • Penge, gavekort og lignende – Værdien svarer til det, der overføres.
  • Ting – Her svarer værdien normalt til, hvad tingen ville koste at anskaffe i fri handel.
  • Værdipapirer – Lejlighedsgaver ?almindelige gaver? i forbindelse med fødselsdag, jul, barnebåb, konfirmation og lignende er skattefrie.

Gaver mellem ægtefæller

Gaver mellem ægtefæller er skatte- og gaveafgiftsfri, når ægteskabet bestod på det tidspunkt hvor gaven blev modtaget. Der stilles ikke længere krav om, at ægtefællerne er samlevende. Reglerne gælder også for personer, der har indgået registreret partnerskab.

Pas på

Modtager et barn en indtægtsnydelse eller formue som gave fra sine forældre, stedforældre eller plejeforældre, beskattes indtægtsnydelsen eller formueafkastet hos giveren, hvis denne er fuldt skattepligtig her til landet. Dette gælder dog kun til udløbet af det kalenderår, i hvilket barnet fylder 18 år, eller indgår ægteskab.

Gaveanmeldelse og betaling

Der skal betales gaveafgift, når årets gaver mellem den samme giver og modtager kommer over det gaveafgiftsfrie bundbeløb. I disse tilfælde skal både gavegiver og gavemodtager sende en gaveanmeldelse til giverens skattecenter.

Fristen for at indsende gaveanmeldelse for gaver givet i 2008 er senest 1. maj 2009. Gaveafgiften betales samtidig med anmeldelsen. (Blanket 07.016 findes under blanketter på www.skat.dk under borger)
Gaveafgiften påhviler modtageren, men giveren hæfter solidarisk.

Gave til velgørende foreninger

Du har mulighed for at give gaver og få fradrag på 2 måder

  1. Gaver for et enkelt år. De første 500 kroner er ikke fradragsberettigede. Her er tale om fradrag efter ligningslovens §8 A.
  2. Ydelser, som skal gives i minimum 10 år. Hele ydelsen er fradragsberettiget. Her er tale om fradrag efter ligningslovens § 12, stk. 3.

For at man kan få fradrag, skal den velgørende forening, fond, stiftelser og lignende organisationer være godkendt af SKAT til at modtage gaver eller ydelser med fradragsret, og foreningen skal have indberettet beløbet til SKAT.

Hvor finder man listen over godkendte foreninger?

Du finder en opdateret liste over godkendte foreninger på www.skat.dk ? Rådgiver ? Juridiske vejledninger ? Ligningsvejledningen, Almindelig del, Bilag ? Almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfund.

Eksempel:

Gave til forening x Kr. 800
Gave til forening y Kr. 400
Gave til forening z Kr. 14.000

Gaven til y er på under 500 kr. og er ikke fradragsberettiget. Gaverne til x og Z er i alt på 14.800 kr. er fradragsberettigede med 14.000 kr., som er maksimumsbeløbet i 2008.

Hvordan opnår jeg fradrag?

Du skal oplyse dit navn og cpr-nummer til de foreninger, du giver gaver til. Foreningerne skal indberette de gaver, de modtager fra dig, til SKAT. Gaverne vil automatisk fremgå af din årsopgørelse ? fratrukket bundfradraget på 500 kr.