Fra den 1. februar til den 18. februar kan man kan indberette tallene
for indkomståret 2009.- og derved få en mere rigtig årsopgørelse hurtigere.

Du skal gøre det via TastSelv på www.skat.dk. 

Du kan give de oplysninger, som SKAT ikke automatisk får fra 3. part.
Laver du en tidlig indberetning her, vil de beløb, du oplyser, være med på din
årsopgørelse, som du kan se i din Skattemappe den 5. marts.

Hvis alle oplysninger er med på det tidspunkt, kan du med det samme få svar på,
om du har restskat eller overskydende skat.

Fra den 5. marts 2010 dato kan du igen give oplysninger til årsopgørelsen,
hvis du har flere, eller hvis du har ændringer til SKAT’s tal.

Hvilke oplysninger skal indberettes?

Du kan kun indberette nogle oplysninger til årsopgørelsen i februar – nemlig de oplysninger,
som SKAT ikke får fra andre parter og således ikke kender.

De mest almindelige beløb, som SKAT normalt ikke kender, er:

  • Underholds- og børnebidrag.
  • Lejeindtægter fra sommerhus- og værelsesudlejning.
  • Udbytte af danske aktier.
  • Gevinst og tab på aktie og investeringsforeningsbeviser.
  • Bidrag og præmie til privattegnet pension med løbende udbetalinger og ratepension.
  • Befordringsfradrag (kørselsfradrag).

Du kan foretage tidlig indberetning via http://www.skat.dk/tastselv/, under punktet
‘Ændre årsopgørelsen’ (oplysningskortet, selvangivelsen/fraflytterhenstand).