Årsopgørelsen 2008

Allerede mandag den 2. februar 2009 kan du se dine personlige skatteoplysninger for 2008 i din skattemappe i tastselv på www.skat.dk

I skattemappen fremgår blandt andet

  • Oplysninger fra arbejdsgiver
  • Årsopgørelsen fra pengeinstitutterne
  • Årsopgørelsen fra realkreditinstitutterne
  • A-kassen
  • Pensionsselskaberne m.v.

Indberetning til årsopgørelsen

Via tastselv kan du fra den 2. februar 2009 til den 19. februar 2009 indberette indtægter og udgifter, som skat ikke kender og derfor heller ikke kan få med på årsopgørelsen for 2008.

Det drejer sig eksempelvis om:

  • befordringsfradrag
  • underholds- og børnebidrag
  • lejeindtægter
  • udbytte
  • gevinst/tab på værdipapirer

Hvorfor indberette

For det første skal indberetningen foretages og for det andet vil det betyde, at du vil få udbetalt overskydende skat tidligere.

Den “endelige” årsopgørelse for 2008

Den 12. marts 2009 vil årsopgørelsen være klar i din skattemappe på www.skat.dk. Ændrer du eller har du ændret din årsopgørelsen i perioden 2.2-2009-19.2-2009, så kan du med det samme se resultatet, og om du skal have udbetalt overskydende skat eller betale skat.

Er du ægtefælle til en person, der har udvidet selvangivelse, vil du kunne se service-meddelelse i din skattemappe.

Sidste frist for årsopgørelse for 2008

Den 3. maj 2009 er sidste dag, hvor du kan indsende eller indtaste eventuelle rettelser og tilføjelser til årsopgørelsen for 2008.

Har du eller din ægtefælle en udvidet selvangivelse er fristen for jer begge den 1. juli 2009.

Restskat

Sidste frist for at betale restskat for 2008 på optil 40.000 kr., hvis du vil undgå at betale procenttillæg på 7 procent er den 1. juli 2009.