Årsopgørelsen

Årsopgørelsen for 2012 landede i skattemappen den 4. marts, så nu er det muligt at se om man har en restskat eller skal have penge tilbage.

Rigtigt mange mener, at det er heldigt, når man får penge retur fra SKAT. Det er selvfølgelig også det rareste. Det er dog vigtigt at understrege, at får man penge retur eller en restskat er det egen opsparing eller kredit hos SKAT. Derfor er det anbefalingsværdigt løbende at have styr på skatten.

Forskudsopgørelsen

Forskudsopgørelsen er ens skattebudget. SKAT danner forskudsopgørelsen på baggrund af oplysninger, som ligger 2 år tilbage. Det er derfor vigtigt løbende at få rettet forskudsopgørelsen til. Mange har ikke rettet renteudgifterne på realkreditlånet. Dette kan udløse en restskat i år, da renterne var meget højere i 2010 end i 2012. Renteudgifterne er nemlig også dannet, som nævnt, på baggrund af renteudgifterne i 2010. Altså for 2 år siden.

Kontroller årsopgørelsen 2012

Årsopgørelsen er det egentlige skatteregnskab for året 2012. De fleste tal bliver indberettet fra arbejdsgiver, banken m.v. Det er dog vigtigt at kontrollere tallene, da de også kan lave fejl. Ydereligere kan der være risiko for, at SKAT mangler oplysninger, hvorfor man kan komme til at snyde sig selv i skat. De typiske poster, som bliver glemt, er befordring, diæter og børnebidrag. Det er typisk meget store beløb og de modtages ikke automatisk hos SKAT.

Håndværkerfradraget

Håndværkerfradraget skal også indtastes manuelt i et specielt modul, som SKAT har udviklet til formålet. Er fradraget ikke indtastet for 2012 er det ikke for sent endnu.

Investeringer

Kontroller også dine indberetninger omkring køb og salg af værdipapirer. SKAT har et modul til indtastningen af dette. Det virker dog ikke optimalt endnu, men det er yderst vigtigt at have styr på tallene. Specielt er der gevinster og tab på værdipapirer, som skal med i din kapitalindkomst. Så har du haft investeringsforeninger med udenlandske obligationer indblandet og du har haft tab eller gevinst er det vigtigt, at du får forholdt dig til dine købs- og salgskurser. Du kan både have penge til gode eller skylde.

Valutalån

En anden meget overset fradragsret eller måske gevinst er, hvis man har eller har haft valutalån. Mange private havde valutalån i de gode tider før finanskrisen. Mange oplevede store tab på valutalån i årene omkring krisen og har derfor et meget stort fradrag til gode. Tab på valutalån kan nemlig fratrækkes i din kapitalindkomst.

Befordringsfradrag

Da SKAT ikke kan beregne dit befordringsfradrag korrekt skal dette også kontrolles. Det er vigtigt specielt, hvis du har ændringer til det antal KM du har kørt sidste år. I nogen tilfælde overfører SKAT heller ikke befordringsfradraget fra din forskudsopgørelse til din endelige årsopgørelse. Derfor er det vigtigt at kontrollere.

Uoverskueligt?

Løbende at tage sig tid og overblik ind i ens privatøkonomi er for mange svært. Privatøkonomi er ikke blevet mindre kompleks igennem årene. Derfor kunne det overvejes, at tage en uafhængig rådgiver med på råd. Den uafhængige rådgiver kan foretage den løbende overvågning af økonomien, så den hele tiden bliver holdt ajour. Yderligere kan du lave en aftale med den uafhængige rådgiver om at hjælpe dig med din SKAT, så du får det hele med.