Årsopgørelsen for 2011 blev for nyligt “frigivet” i skattemappen, så det var muligt at se om man havde en restskat eller skulle have penge tilbage.

Få styr på skatten

Rigtigt mange mener, at det er heldigt, når man får penge retur fra SKAT. Det er selvfølgelig
også det rareste. Det er dog vigtigt at understrege, at får man penge retur eller en restskat
er det egen opsparing eller kredit hos SKAT. Derfor er det anbefalingsværdigt løbende at have
styr på skatten.

Forskudsopgørelsen

Forskudsopgørelsen er ens skattebudget. SKAT danner forskudsopgørelsen på baggrund af oplysninger,
som ligger 2 år tilbage. Det er derfor vigtigt løbende at få rettet forskudsopgørelsen til. Mange
har ikke rettet renteudgifterne på realkreditlånet. Dette har udløst en restskat i år, da renterne
var meget højere i 2009 end i 2011. Renteudgifterne er også dannet, som nævnt, på baggrund af
renteudgifterne i 2009. Altså for 2 år siden.

Kontroller årsopgørelsen 2011

Årsopgørelsen er det egentlige skatteregnskab for året 2011. De fleste tal bliver indberettet fra
arbejdsgiver, banken m.v. Det er dog vigtigt at kontrollere tallene, da de også kan lave fejl.
Ydereligere kan der være risiko for, at SKAT mangler oplysninger, hvorfor man snyder sig selv
i skat. De typiske poster, som bliver glemt, er befordring, diæter og børnebidrag. Det er typisk
meget store beløb og de modtages ikke automatisk hos SKAT.

Håndværkerfradraget og investeringer

Håndværkerfradraget skal også indtastes manuelt i et specielt modul, som SKAT har udviklet til
formålet. Er fradraget ikke indtastet for 2011 er det allerede for sent nu, da det skulle have
været gjort inden 29. februar. Kontroller også dine indberetninger omkring køb og salg af
værdipapirer. SKAT har et modul til indtastningen af dette. Det virker dog ikke optimalt endnu,
men det er yderst vigtigt at have styr på tallene.

Yderligere skal du have styr på evt. tab/gevinst på investeringer i obligationer, som er placeret
i fremmede valuta. Sælges denne type værdipapirer med tab skal du selv sørge for, at få fradraget
for dette. Omvendt ved gevinst. Denne type investeringer giver fradrag for tab på samme måde, som
renteudgifter. Omvendt vil en gevinst blive beskattet som en renteindtægt.

Valutalån

En del danskere har optil Finanskrisen og igennem finanskrisen haft valutalån. Dette kan være
ensbetydende med tab. Tabene skal man selv indberette til SKAT for at få fradrag. SKAT har ikke
oplysningerne på disse ting, hvorfor det er yderst vigtigt selv at hav styr på tabene. Det
omvendte gør sig gældende ved evt. gevinster.

Uoverskueligt?

Det løbende at tage sig tid og have overblik ind i ens privatøkonomi er for mange svært og komplekst.
Privatøkonomi er nemlig ikke blevet mindre kompleks igennem årene. Derfor kunne det overvejes, at
tage en uvildig rådgiver med på råd. Den uvildige rådgiver kan foretage den løbende overvågning
af økonomien, så den hele tiden bliver holdt ajour. Også omkring din SKAT.