Stærk økonomi med lån

Lån, når du ikke har brug for pengene. Så er det nemmere og billigere. Et eksempel: Du er pensionist. Du sælger et hus for at købe et
andet. Du kan, hvis du vil, betale det nye hus kontant. Men du er samtidig i en økonomisk situation, hvor du kan kreditvurderes til at
optage maksimalt kreditforeningslån.

Mit forslag: Du tager kreditforeningslånet, f.eks som F1 eller F3 lån. Du bruger ikke pengene. Sætter dem måske ind på en højrentekonto.
Men det er en god oplevelse, at du KAN bruge pengene, hvis du får brug for penge. Havde du købt huset kontant og ventet med at optage
lån, til du begynder at mangle penge, er der risiko for, at du ikke kan kreditvurderes til at optage kreditforeningslån.

Det kan betyde, at du i stedet tvinges til at sælge huset, for at skaffe likvider at leve for.

Indsæt ikke mere end det, der er omfattet af indskydergarantien

Husk, at du max. bør indsætte, hvad der svarer til værdien af 100.000 EURO pr. person i en bank. Beløb herover er ikke omfattet af
Indskydergarantien. Du har derfor brug for at samarbejde med flere banker afhængig af, hvor stort et beløb, du har brug for at indsætte
ialt.

Du kan kombinere indskud på højrentekonti med aftaleindskud. Det gør det muligt at få en rimelig rente af penge, du kun kan undvære i
måske en måned.

Lån fungerer kun hvis du har økonomisk styrke

Modellen med at låne, før du får brug for pengene, fungerer bedst for mennesker, der har en stærk rygrad og ikke fristes til at bruge af
likviderne for at opnå et privatforbrug, som du ikke har råd til.