Privatøkonomi – indblik og overblik

Indblik, overblik, planlægning, strategi, selvjustits, rådgivning og samordning. Med dette menes, at man vælger at ville have det fulde
indblik og overblik på sin privatøkonomi.

Lav en kalkulation med din bankrådgiver

Herefter laver man i samordning med sin bankrådgiver en kalkulation på indtægter og nødvendige faste udgifter – Når dette er sat op og
rådighedsbeløb er fremkommet, så udarbejdes strategi for anvendelse.

Her kommer så selvjustitsen ind i billedet – at veje for og imod –
nødvendigt ikke nødvendigt – nu eller i næste måned – hvad kan jeg spare ved at vente – se tilbud, og den sparede kr. som tjent til
andet uden at sætte sig i gæld og privatøkonomi overstyr.

En stærk privatøkonomi kræver fokus

Det kræver fokus og tankevirksomhed, ændring og omstillingsparathed, men det lader sig gøre, hvis men er indstillet på at opnå en stærk
og god privatøkonomi…

En sparet krone er en tjent krone

Personligt ser jeg en sparet kr. som en kr., der er tjent til noget andet og sjovere end renteudgifter på dyre
forbrugslån/afdragsordninger, fordi jeg skal have en ting her og nu. Hvis jeg venter bare lidt, så giver det, jeg betaler for at indfri
min trang til nyt her og nu, mig andre og sjovere oplevelser/goodwill for disse penge.

En sund økonomi med opsparing

Jeg har en sund økonomi, og ser at opsparing er nødvendig for at dække evt. uforudsete udgifter. Pensionsopsparing ligeledes, hvilket
også kan fradrages, så noget af det indbetalte reelt set kommer retur kort efter i form af det fradrag der er muligt at anvende her…

Se også på procenter hos evt. leverandører. Får du 10 % for at have et benzinkort med mdl. betaling. Jamen så er 100 kr. ud af 1000 kr.
igen penge, du kan anvende til andet …