Med den nye skattereform sker der store ændringer for kapitalpensioner

Fremover er der ikke skattefradrag for kapitalpensioner. Har man allerede en
kapitalpension kan man vælge at betale skatten nu og få kapitalpensionen uden
afgift senere.

Fradragsretten for indbetalinger til kapitalpensioner afskaffes

Med den nye skattereform sker der store ændringer med kapitalpensioner. Således
afskaffes fradragsretten for indbetalinger til kapitalpension inklusiv supplerende
engangsydelser fra pensionskasser. Det sker allerede fra og med næste år, altså
indkomståret 2013. For personer, der indbetaler til kapitalpensioner på baggrund
af en kollektiv overenskomst, som er indgået inden den 31. december 2012 gælder
det først for næste overenskomstfornyelse, men ikke senere end indkomståret 2016.

Kapitalpensioner fremover: Indbetaling uden fradrag, udbetaling uden skat

Der kan dog også laves kapitalpensioner fremover. På nye kapitalpensionsordning
(aldersopsparing, aldersforsikring og supplerende engangssum fra en pensionskasse)
kan der fra indkomståret 2013 indbetales op til 27.600 kr. Men det er uden fradrag
for indbetalingerne. Til gengæld også uden indkomstskat eller afgift når
kapitalpensionen skal udbetales. Det er vigtigt at være opmærksom på, at afkastet
af de opsparede midler pensionsafkastbeskattes på samme måde som afkast på
fradagsberettiget pensionsopsparing.

Betal skatten nu

Men der sker også ændringer for eksisterende kapitalpensioner. Eksisterende
kapitalpensioner kan overføres til den nye pensionsordning mod betaling af afgift.
Og afgiften er kun på 37,3 pct. hvis man overfører i 2013. Men tager man ikke mod
tilbuddet nu og venter med at føre ens kapitalpension over til den nye ordning fra
og med 2014 og senere så vil man blive pålagt en afgift på 40 pct.

Så det gælder om at være opmærksom, hvis man har kapitalpension. Det er således et
tilbud fra staten om at spare på skatteprocenten ved at slå til nu, fordi staten har
brug for pengene allerede nu. Også for personer, der alligevel skulle have kapitalpensioner
udbetalt i 2013 gælder skattebesparelsen, idet såkaldte rettidige udbetalinger fra
eksisterende kapitalpensioner, der foretages i 2013, pålægges en afgift på 37,3 pct.
i stedet for de sædvanlige 40 pct.

Der lægges altså op til, at der er penge at spare på skatten, hvis staten får sine
penge nu frem for senere.

Slut med kapitalpension?

Er det nu slut med kapitalpensioner? For hvem vil have en pensionsordning der ikke
giver fradrag? Ja, det er nok det politikerne håber. For man skal være opmærksom på
det helt specielle ved kapitalpensioner. De bliver ikke modregnet i folkepensionstillægget.
Så kan man få folk til at droppe kapitalpensionerne, kan man spare på folkepensionstillægget.
Men man kan overskue, at man har udsigt til at skulle have folkepensionstillæg kan
kapitalpension stadig være en god ide.