Du kan tabe flere års løn på dine pensioner

500.000 på arbejdsmarkedet er over 55 år og de skal inden for de næste fem til ti år tage stilling til, hvordan de vil have deres pensioner udbetalt og hvordan de vil bruge deres øvrige opsparing i
alderdommen. Gør de det ikke på en optimal måde i forhold til skat, offentlige ydelser, efterløn, folkepension med videre, kan de tabe flere års løn – efter skat. Men sådan behøver det ikke at være.
Der kan tjenes formuer på at tilrettelægge udbetalinger af pensioner på den rigtige måde.

Reglerne på pensionsområdet er indviklet

Mange får regnet på deres pensioner som individ og glemmer at tage højde for ægtefællens forhold eller den ofte store modregning, som finder sted i mange offentlige ydelser i forbindelse med udbetaling
af pensioner. Mange har pensioner bestående af en livrente, en ratepension og en kapitalpension og andre midler, som de kan gøre godt med i deres tredje alder. Udbetaling af pensioner og brug af andre
midler kan ske på et utal af måder og det er ikke ligegyldigt om man vælger det ene frem for det andet.

Samlet set er reglerne på dette område så indviklede, at behovet for pensionsrådgivning i de senere år er vokset voldsomt.

Få udarbejdet en senioranalyse med pensionsrådgiver

Start med at få en snak med en uafhængig og uvildig pensionsrådgiver om dine ønsker og muligheder til økonomisk råderum i den tredje alder. På baggrund af samtalen og oplysninger om dine
pensionsordninger, din ægtefælles pensionsordninger og husstandens øvrige økonomiske situation, som f.eks. frie midler, friværdi i ejendom eller biindtægt fra virksomhed, kan pensionsrådgiveren
udarbejde en analyse, der optimerer din pensionsudbetaling i samspil med dine øvrige midler.

Analysen munder ud i en detailleret rapport med et rådighedsbeløb og budget for hele pensionsperioden, der giver svar på, om det er muligt at fastholde eller øge din nuværende levestandard. Du vil
herefter kunne træffe dine beslutninger på et objektivt grundlag.