Pension og virksomhedsskatteordningen

Er du i virksomhedsskatteordningen (VSO) har du en fradragsmulighed gennem et særligt opfyldnings fradrag.

Skattefradrag for selvstændige

Selvstændige har følgende muligheder for at opnå skattefradrag på pensionsindbetalinger.

  • Anvendelse af 1/10 fradrag over 10 år eller
  • Anvendelse af det normale opfyldningsfradrag på 44.500 kr.
  • Fratrække et beløb, der udgør op til 30 % af årets resultat før finansielle poster

Både selvstændig og lønmodtager?

Hvis du er som selvstændig ligeledes er lønmodtager i en anden virksomhed anvendes 30 % reglen alene på overskuddet fra din selvstændige virksomhed og ikke på din lønindkomst fra dit andet ansættelsessted.

For mange kan det være svært at udregne årets resultat før finansielle poster inden den 31/12. Derfor er der i loven taget højde for for meget indbetalt.

Eksempel på for meget indbetalt

Du vælger at oprette en rateopsparing med indbetaling på 105.000 kr. i 2008 idet du anslår overskuddet i 2008 til at blive 350.000 kr. Det viser sig så efterfølgende at dit overskud blev på 300.000 kr. og at du dermed i 2008 alene kan opnå et fradrag efter 30 % reglen på 90.000 kr.

De resterende 15.000 kr. (105.000 ? 90.000 kr.) overføres og fratrækkes i 30 % beløbet i 2009. Du skal hvert år vælge, om du vil anvende 30 % reglen eller opfyldnings-fradraget. Du kan ikke anvende begge dele samtidig for så vidt angår din egen virksomhed.

Fordele

Der er følgende fire fordele:

  • Tryghed – Du beskytter formuen (kreditorbeskyttelse) samt muligheden for at supplere personforsikringerne billigere. (Sygdom, Tab af arbejdsevne el. dødsfald)
  • Risiko – Jo flere markeder man er med på jo mindre risiko
  • Afkast – Beskattes med 15 % på pension, mod optil 63 % inkl. AM-bidrag (aconto skat 25% + indkomstskat)
  • Skat – Udskydes til pensionstidspunktet og virksomheden “slankes” og vil i en salgssituationen, alt andet lige, være billigere og dermed mere nemmere at sælge.