Hvor meget kan du indsætte på pensionsordninger i 2012

Den maksimale fradragsret på ratepension og ophørende livrente er loftet på 50.000 kr.
(kr. 54.347 for arbejdsgiveradministrerede ordninger). På kapitalpension kr. 46.000.

Pension for selvstændige erhvervsdrivende

I 2011 og til og med 2014 kan du som selvstændig erhvervsdrivende (Ikke A/S eller ApS)
fortsat benytte det særlige opfyldningsfradrag for selvstændige (30% af reguleret overskud).
Har du samtidig en lønmodtagerindkomst har du samtidig mulighed for at indbetale de overførte beløb.

Rente optil 3,75% på din pension

Hvis du ønsker stabilitet og en forrentning over inflationen så bør du placerer din
pension kontant på en 3 års fastrenteaftale i en periode.

Det er p.t. muligt at få en
rente på optil 3,75% på Conomia.dk’s PensionsBørs.

Omkostninger ved flytning af pensionsordning

Hvis du vælger at gå i “ly” i en periode og stå kontant er der omkostninger forbundet hermed.
Det er dog fortsat tilladt at banken beregner sig et ekspeditionsgebyr på flytningen af pensionsordningen. Dette
gebyr skal stå målt med tidsforbruget, dvs. at der i langt de fleste tilfælde er tale om et
mindre ekspeditionsgebyr. Hvis du er god kunde eller blot god til at forhandle kan det ofte
ske omkostningsfrit.

Indskydergarantien for pensionsindestående

Pensionsindestående er sikret 100% ved en konkurs, man behøver derfor ikke tænke på bankens
overlevelsesevne i forbindelse med flytning.

Kreditorbeskyttelse for pensionsmidler

Ved egen konkurs er indestående på pension ligeledes 100% sikret, idet pensionsmidler er kreditorbeskyttet.