Afskaffer regeringen efterlønnen?

Regeringen har fremlagt forslag om afskaffelse af efterlønnen over de næste år. Om forslaget vedtages (evt. med ændringer) eller helt forkastes, kan kun fremtiden vise – hvis man skal tro diverse
meningsmålinger, er regeringen pt. bagud på point. Måske får vi først en afgørelse efter det kommende valg, som skal finde sted i 2011.

Samfundet har ikke har råd til en uændret efterlønsordning

Jeg er dog ikke i tvivl om, at de kommende år vil bringe en eller anden form for reduktion i efterlønsordningen. Store årgange, der skal pensioneres og små årgange, der skal begynde på arbejdsmarkedet
betyder, at det danske samfund ikke har råd til at fortsætte med en uændret efterlønsordning. Men kun tiden kan altså vise hvor omfangsrig reduktionen bliver?

Sådan sparer du op til efterløn og pension

Så nu bør du stille dig selv dette spørgsmål: Jeg skal selv spare mere op til efterløn og pension, men hvordan? Spørger du i dit pengeinstitut bliver du stort set altid anbefalet at spare op på en
kapitalpension eller en ratepension. Og umiddelbart giver svaret god mening. Også selv om det tages i betragtning, at indbetaling på en kapitalpension kun kan fradrages med 37,5 %, mens udbetalingen
beskattes med 40 % – se nedenstående beregning:

Frie midler brutto Frie midler netto Kapitalpension brutto Kapitalpension netto
Årlig indbetaling brutto/netto kr. 12.925 kr. 12.925 kr. 18.375 kr. 11.484
Opsparing efter 30 år kr. 524.342 kr. 524.342 kr. 874.198
Udbetaling som 60-årig efter 40 % afgift kr. 524.519
Årlig “udbetaling” over 5 år kr. 111.200 kr. 111.200 kr. 111.200

Forudsætningen i skemaet er, at man sparer op gennem 30 år, der betales kun bundskat i hele perioden. Alle beløb er i nutidskroner og der regnes med en forrentning efter skat og inflation på henholdsvis
2% (frie midler) og 3% (pensionsmidler). Ingen reduktion i efterløn pga. andre ydelser/opsparinger.

Som det fremgår af tabellen, skal man årligt selv spare kr. 12.925 op gennem 30 år, for at få udbetalt hvad der svarer til en 60-årigs efterløn efter skat! Sparer man i stedet op på kapitalpension,
kan man “nøjes” med kr. 11.484!

En uvildig rådgiver kan rådgive dig om andre muligheder

Men kunne der evt. være andre metoder, som er mere hensigtsmæssige? Her vil din uvildige rådgiver ofte svare ja – især hvis du har (dyr) gæld og ikke betaler topskat! Du kan nemlig i stedet skrue
din afdrags-hastighed op på dine lån og kreditter. På denne måde spares renter på dine lån, i stedet for at få mere beskedne renter på din opsparing!

Således kan du tjene/spare flere penge, mens banken går glip af indtjeningen på pensionsordningen og tjener færre renter på dit udlån!