Conomia.dk har undersøgt markedet og har med stor tilfredshed konstateret, at vi fortsat er det sted, hvor du p.t. kan
få Danmarks højeste indlånsrenter på binding af din opsparing på de såkaldte aftaleindlån.

Rentesituationen pr. 25 oktober 2010 ser således ud:

Bindingsperiode Rentesats
30 – 60 dage 1,75 %
60 – 80 dage 1,85 %
80 – 170 dage 2,20 %
171 – 180 dage 2,24 %
182 – 270 dage 2,30 %
271 – 360 dage 2,50 %
1 år 2,85 %
2 år 2,85 %
3 år 3,55 %

Aftaleindlån er en binding af din opsparing

Det er en binding af din opsparing i en aftalt periode. Pengene frigives først på den aftalte udløbsdato, og denne dag
tilskrives dit rentetilgodehavende.

Jo længere binding – jo højere rente

Som udgangspunkt skal du binde pengene i den periode, du kan undværer pengene, jo længere tid jo højere rente.

Aftaleindlån – betydningen af fald eller stigning af markedsrenten

Aftaleindlån = en fast rente i den aftalte periode, dvs. at hvis markedsrenten falder, så har du gjort det rigtig godt.
Stiger renten derimod, så har du gjort det mindre godt. Men husk, at det nuværende alternativ alt andet lige er lavere
end ovennævnte satser. Det betyder, at du hver dag går glip af en ekstra indtægt.

Binding af penge i ét pengeinstitut

Indskydergarantifonden dækker navnenoterede indskud i pengeinstitutter med op til et beløb svarende til EUR 100.000
(modværdien er cirka 750.000 kr.) Dvs. at man er sikret de cirka 750.000 kr. pr. person / pr. selskab i hvert
pengeinstitut.

Få op til 3 uforpligtende og gratis priser på aftaleindlån.

Har du mere end 5 mio. kr., som du ønsker at binde på aftaleindlån?

Conomia giver gratis råd og hjælp til optimering i flere pengeinstitutter. Du skal blot sende os en mail på
info@conomia.dk