Afdraget er den del af ydelsen på et lån, der gør, at restgælden på lånet bliver mindre.