Conomia header image

Conomia

≡ Menu

Ordbog

I denne økonomiske ordbog kan du finde forskellige udtryk og forkortelser, som vedrører investering og økonomiske termer […] Læs mere...

Globale ubalancer

Globale ubalancer i verdensøkonomiener der, hvor en række lande har store men uholdbare overskud på handelsbalancen, mens andre lande har store og uholdbare underskud på handelsbalancen […] Læs mere...

Kreditorlande

Kreditorlande er lande med store handelsoverskud . Det er f.eks Tyskland, Kina, Japan og de olieeksporterende lande. Disse lande tjener flere penge på at eksportere, end de bruger på at importere. De overskydende midler udlånes til debitorlande gennem de […] Læs mere...

Bank run

Bank run betyder at usædvanligt mange kunder tager, eller forsøger at tage, deres penge ud af banken […] Læs mere...

Credit default swaps

Credit default swaps, forkortet CDS, på statsobligationer er en forsikring mod misligholdelse, dvs. en forsikring for, at en given regering tilbagebetaler de penge, som den skylder sine investorer […] Læs mere...