Hvad er et rentefrit familielån?

Bankkrisen er hård ved nogen og andre er i en helt anden situation. Derfor
benytter flere sig i øjeblikket af at få bedre stillede “familiemedlemmer”
til at yde dem et familielån – også kaldet et anfordringslån. Nogle stiller endda et rentefrit familielånet til rådighed.
Hvor andre bliver enige om en rente på eksempelvis 5% som for begge parter
er ganske gunstig.

Hvad skal der til for at låne beløbet rentefrit?

  1. Der skal være tale om et reelt gældsforhold.
  2. Der bør oprettes og underskrives et gældsbrev.
  3. Gældsbrevet skal være på anfordring – dvs. at man indsætter et vilkår om, at
    man til enhver tid kan kræve hele restgælden indfriet med kort varsel, fx.
    med 14 dages skriftligt varsel.

Uheldig betegnelse “Rentefrit familielån”

Et rentefrit familielån kan ydes over for alle – og ikke blot den nærmeste familie,
hvorfor udtrykket familielån er en uheldig betegnelse for et anfordringslån.
Langt de fleste lån af denne type er dog lån fra forældre til børn og børnebørn
og lån mellem søskende og mellem ugifte samlevende.

Livsarvinger med et rentefri familielån

Hvis du vil yde livsarvinger et rentefrit familielån, så vær opmærksom på følgende:

Du skal under ingen omstændigheder udforme gældsbrevet til familielånet på en sådan måde, at du samtidigt
forpligter dig til at yde låntagerne afgiftsfri pengegaver i en årrække. Fx:

“Dette lån tilbagebetales i løbet af de næste 5 år med de 100.000 kr. om året, som jeg og barnets
anden forældre, dvs. min ægtefælle, afgiftsfrit må forære låneren, idet vi hver især
forærer låneren en årlig og afgiftsfri pengegave på 50.000 kr., indtil lånet er færdigbetalt”.

En sådan direkte sammenkædning af rentefri familielån og afgiftsfri pengegaver vil uvægerlig udløse
gaveafgift på 15% af hele beløbet med fradrag af bundfradragene det første år, da der i denne
situation er ydet en gave på hele beløbet allerede ved afgivelsen af gaveløftet.

Men lader du være med at kæde lånet og de årlige afgiftsfri gaver direkte sammen, skal der ikke
betales gaveafgift. Du kan fx nøjes med et vilkår i gældsbrevet:

“låntageren skal afdrage beløbet med 50.000 kr. pr. en bestemt dato hvert år, fx pr. den 11.
december, indtil det er færdigbetalt”.

Bliv spontant gavmild samtidig med et rentefrit familielån

Skulle du fx den 2. december få lyst til at blive spontant gavmild og forære låntageren 50.000 kr.,
kan du gøre det fuldstændigt afgiftsfrit. Og låntageren er selvfølgelig i sin gode ret til at bruge
disse gavepenge, som han eller hun vil. For eksempel til at betale afdraget på sit rentefri
familielån hos dig den 11. december. Og skulle din ægtefælle ligeledes få lyst til at blive
spontant gavmild, kan hun afgiftsfrit give låntageren 50.000 kr., som han straks afdrager på
gældsbrevet.

Det er slet ikke nødvendigt at indsættelse bestemmelser om afviklingen af familielånet i gældsbrevet.
Du kan blot skrive, at familielånet forfalder til indfrielse på anfordring.

Ønsker såvel du som barnets anden forældre – fx din ægtefælle – at give barnet en økonomisk fordel,
vil vi anbefale, at I hver især yder jeres barn et rentefrit familielån.

I kan nemlig hver især give fx jeres barn en årlig, afgiftsfri pengegave på 58.700 kr. – (2010)
eventuelt ved én gang årligt at blive spontant gavmilde og eftergive et afdrag på hvert af de to
rentefri familielån.