Lars Andresen, Formidler af lån i fast ejendom

20 års erfaring

Lars Andresen har en 20-årig erfaring med alternativ belåning af fast ejendom fra Dansk
Pantbrevsbørs/Nordea og Nykredit Pantebreve, samt de sidste 5 år fra eget regi.

Få hjælp til fornuftig låneoptagelse

Lars finder løsninger, hvor traditionelle lånegrænser, kreditpolitikker m.v. står i vejen for
en ellers fornuftig låneoptagelse. Lånene formidles til anerkendte finansieringsselskaber,
pensionskasser, banker samt private.

Karriere

Lars er oprindeligt sparekasse-uddannet og har siden 1992 beskæftiget sig med alternativ
finansiering af fast ejendom i regi af Nordea og Nykredit. Sideløbende er der suppleret
med relevant uddannelse på HD 1. del og ejendomsmægleruddannelsen, samt diverse kurser
indenfor banksektoren.

Personlige styrker

I et finansielt miljø, som det nuværende, kan man trods god friværdi løbe panden mod muren,
hvis man ikke lige er en “standard-kunde”. Lars’ styrke er at gå skridtet videre, hvor der
kan dannes et mere nuanceret billede af en låntagers økonomi – og dernæst finde en alternativ
løsning på låntagerens behov.

Godkendt af Finanstilsynet

I modsætningen til tidligere er der i dag kun ganske få låneformidlere, der tilbyder lån i fast
ejendom. Det skyldes, at folketinget i 2011 implementerede “Lov om Pantebrevsselskaber”, hvori
det er vedtaget, at alle formidlere af lån i fast ejendom fremover skal have Finanstilsynets
godkendelse. Som en af de få har Lars Andresen denne godkendelse i selskabet
“Pantebrevsselskabet ApS”.

Kontakt Lars Andresen for en uforpligtende samtale om dine muligheder.

Kontakt Lars Andresen

Email: la@pantebrevsselskabet.dk
Mobil: 31 20 21 71
Web: www.pantebrevsselskabet.dk

Se også de andre uvildige økonomiske eksperter på BankTorvet.dk.