Lav et budget med indtægter og udgifter

Lav et budget med udgifter og indtægter, så der bliver sat penge til side til alle de faste udgifter. Ret det til 1 gang årligt.
Få din bankrådgiver til at gennemgå/godkende budgettet.

Vær opdateret omkring lån

Hold dig opdateret i forhold til realkreditlån, så der kan omlægges lån for at spare penge. Få banken til at lave beregninger på en evt.
omlægning. Snak med banken om rentesatser, det er muligt at forhandle renter på banklån. Sørg for at få rettet forskudsopgørelsen til
hvert år, så der ikke kommer uventede regninger på restskat.

Tal med en rådgiver om pension

Få en snak med bankens pensionsrådgiver for at få gennemgået, hvordan økonomien vil se ud i forbindelse med evt. “tab” af samlever, tab
af erhvervsevne og ved pensionsalderen. Hvis man ikke er gift, så sørg for at få lavet diverse begunstigelseserklæringer for at sikre
hinanden.

Gennemgå dine forsikringer

Få gennemgået dine forsikringer en gang imellem, få tilbud fra andre forsikringsselskaber, det er som regel muligt at spare penge ved
et skift. Hvis man bor alene eller med børn og bor til leje, så sørg for at søge de offentlige ydelser, som man evt. er berettiget til,
såsom boligstøtte og ordinært og ekstra børnetilskud, hvis man har hjemmeboende børn under 18 år. Yderligere økonomisk friplads hvis
man har børn i dagpleje/børnehave/SFO.

Lav en opsparing

Lav en opsparing hvis det er muligt, så der er penge til uforudsete udgifter. Brug din bankrådgiver for at få hjælp/gode råd til din
økonomi. Vigtigt at man har tillid til rådgiveren, det kommer man langt med. Bed om hjælp i banken inden det er for sent.